NEI til FNs Global immigrasjons plan ! som ligger klar for Norge å signeres Den 10-11 Desember 2018

 10-11 Desember 2018 Signerer Norge avtalen !!!!!!

 

FN og våre folkevalgte skriver under en avtale på det Norske folkets vegne! mens vi ligger å sover.
 
Dette må vi kreve en debatt på ! Slik at vi blir informert om hva vi er i ferd med å signere PÅ?
 
Dette må opp og frem i lyset før det er for sent ! Og vi burde krever en folkeavstemning på dette vedtaket øyeblikkelig.
 
Dette er jo et langsomt selvmord av Norge og  fremtidige generasjoner  suverenitet og velferdssamfunnet vårt.
 
Dette er rett å slett graverende.
 

For I desember i 2018, etter planen skal FNs Global Compact for Migration være klar til å implementeres i landene som godtar den. Avtalen forplikter landene som deltar å åpne nye legale veier for migrasjon. I henhold til avtalen skal nasjonale myndigheter blant annet prøve å «forme oppfatninger» (pkt. 16-7) om migrasjon i egen befolkning. En slik avtale er selvsagt fullstendig uakseptabel.

 

Radikale migrasjonsentusiaster i FN har skjønt at deres planer om drastiske demografiske endringer møter økende motstand stadig flere land. De har skjønt at land etter land i den vestlige verden nå strammer inn asylpolitikken. De ser at vestlige politikere i alt større grad går inn for å bevare sine nasjonalstaters demografi, og at borgerne krever at økonomiske migranter sendes hjem. Det rimer dårlig med deres nye verdensorden. Derfor denne avtalen.

 

For det er nettopp denne gruppen avtalen vil omfatte. Økonomiske migranter. Vi vet alle hvilken vei menneskestrømmen går, og vil gå i årene fremover, det er fra Afrika til Europa. Vi risikerer å bli oversvømt av millioner av afrikanske migranter i årene som kommer, dersom vi ikke våger å sette hardt mot hardt, og beskytter grensene våre. FNs Global Compact for Migration vil legalisere økonomisk migrasjon, og med sikkerhet akselerere den.

annonse
Mediterr.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vi må si nei til denne helt uholdbare avtalen. Migrasjon kan ikke være en menneskerett. Det er helt meningsløst at afrikanere som ønsker et bedre liv skal komme til Norge og Europa. Det er ikke en løsning på Afrikas problemer, tvert imot. FN burde sette alle krefter inn mot å begrense Afrikas befolkningsvekst, og så må det skapes muligheter og vekst i Afrika.                                                                                                                                             

Norge kan ikke og skal ikke måtte ta ansvar for enorme mengder mennesker fra andre land, som vi vet vil ende opp som sosialklienter. Dette migrasjonsvanviddet sementerer afrikanske lands posisjoner som fattige, underutviklede land som de sterkeste forlater.

FNs Global Compact for Migration er helt uholdbar. Det er nå opp til norske politikere å vise hva de er gode for. Av våre vestlige venner har allerede Østerrike, Australia og USA gjort det klart at de ikke vil være med på avtalen slik den foreligger. Vi må forvente det samme fra vår egen regjering.

Dessverre har vi en historie bestående av servil underdanighet overfor FN. Dersom noe kommer fra de kanter slukes det rått av det fleste her til lands. FN forbindes med medmenneskelighet, solidaritet, anti-rasisme og humanitær hjelp. Men FN domineres av regimer vi ikke vil sammenligne oss med.                                                                                                                                               

Det er korrupt og udemokratisk, og står i veien for fornuft i norsk innvandringspolitikk. Det er ikke et organ vi kan stole på. Det er ikke et organ Norge lenger kan la seg diktere av. Vi må gjøre det som er bra for vårt land, uavhengig av hva byråkrater i FN mener om det.

I tiden fremover skal norske politikere få vise hva de er laget av. Det har vært oppsiktsvekkende stille fra den kanten. Omtalen av FNs planer i norske medier står ikke i forhold til de drastiske konsekvensene som vil komme, om vi ikke sier nei. Dersom ikke Norges politiske lederskap klart og tydelig avviser denne destruktive avtalen, så bør det bli månelyst her i landet.

 

FØLG Dr. Steve Turley på YouTube han kan alt om dette.

https://www.youtube.com/channel/UCCsiAKRKcgzA_372WbXNBaw

 

 

Les diverse artikkler ang, dette temaet under her. NB! det er ikke fra mainstrem media NORGE ... de har fått munnkurv. 

 

Den fulle teksten av FNs migrasjonspakt

Av Reset.no 4. desember 2018 | 17:32
 

https://resett.no/2018/12/04/resett-publiserer-den-fulle-teksten-av-fns-migrasjonsplattform/?fbclid=IwAR3rxnLThatC_R-BuT-8_mM8Y2R3vqSOKugCKWpVwSSYqJ0vpVhzCOGMUNo

 

 

 

Ref link til Newspeek november 13, 2018

https://newspeek.info/tyske-ministre-i-oproer-vil-ikke-underskrive-marrakesh-aftalen/?fbclid=IwAR2nU9Q3DGnvykT3A10UQXB7MzGzooK-3L8hUCZdPgOG4CDmrkfEbBednz8 

 

 

Sverige sin Befolkning blir heller ikke informert om denne avtalen med FNs Global immigrasjons plan

https://www.swebbtv.se/?fbclid=IwAR1Y6INO0V3Xk1-SWkzMjP5wIOfFfPGP5oYOalKAr3D-sGKEtbyeFBMtG4w

 

Ref link til Ekte Nyheter 18/10/2018

av Redaksjonsassistent

 

 

Ref link til Resett.no 

av Erling Marthinsen 

 

 

Ref link til Resatt.no 16/10-18

av Maria Zähler

 

https://resett.no/2018/10/16/norge-trenger-ikke-fns-hjelp-for-a-kunne-fore-en-restriktiv-innvandringspolitikk/

 

Ref til link fra Resett.no 13/10-10

av Maria Zähler

https://resett.no/2018/10/13/norge-ma-folge-var-viktigste-allierte-og-si-nei-til-fns-migrasjonsplan/

 

Link til FNs forpliktene avtale 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/migrasjonsplattform_norsk.pdf?fbclid=IwAR3ySIxtBKxYXGKQvPspejvJsS78-p4OY5n9qAYZS7VffFmPVStlhti01dQ