Nei til fjerning av alter og alterring i Stavanger Domkirke!

Ønsker vi å bevare Stavanger Domkirkes historie og interiør slik vi kjenner det fra vår tid? Foreslåtte endringer i interiøret kan medføre at vi mister en verdifull del av vår lokalhistorie.

Stavanger Domkirke har opp gjennom tidene vært utsatt for stadige inngrep i interiøret. Ved flere andledninger har man i ettertid beklaget inngrepene, som for eksempel etter Der Lippes periode i 1869 - Der Lippe fjernet størsteparten av kirkens interiør, og hadde generelt liten respekt for inventar av etter-middeladersk karakter.

1940 restaurasjonen under Fischer bar karakter av å være et forsøk på å tilbakeføre noe av det middeladerske uttrykket i katerdralen. Arbeidet ble gjennomført med respekt for alderverdier, kulturminner og for kontinueniteten dette bygget representerer i Stavangers bybilde.

Fischer tilbakeførte alteret til dets opprinnelige form, mye tyder på at det ble gjort ved å bevare så mye av tidligere elementer som mulig - det fremstår i dag som et solid og gjennomført stykke arbeid som er gjennomtenkt og utført i høykvalitets materialer.

Alterringen ble bygget av Moestue og Schistad, to store navn innen norsk arkitektur. Det siste arbeidet disse var involvert i før de gikk i gang med Stavanger Domkirke var det norske innslaget til verdensutstillingen i Paris. Alterringen representerer en spennende historie fra en tid der Stavanger var under kontroll av okkupasjonsmakten, og som del av flere generasjoners opplevelser i Domen.

Vi er nå inne i en ny restaureringsperiode, og også denne gang er det foreslått inngrep som går langt over det man vanligvis forventer av en 'restaurering'. Forslag som foreligger omhandler blant annet Domkirkens alter og alterring som er foreslått byttet ut til fordel for moderne elementer.

Selv om disse nye elementene vil bli forsøkt tilpasset katerdralens uttrykk risikerer man, igjen, at det blir fjernet deler av vår lokalhistorie idet kulturminner blir endret eller forsvinner for godt. 

De fleste av oss har et forhold til Domkirken, vi har familie som er døpt, konfirmert eller har giftet seg i dette prakfulle middelalderbygget. Interiøret er en del av denne opplevelsen, og det ville være en kulturhistorisk tap for byen om vi på nytt skulle skifte ut katedralens interiør - la det gamle forbli gammelt. 

Spørsmålet blir da til sist: Ønsker Stavangers befolkning en modernisert katedral, med elementer som ønskes satt inn av en liten brukergruppe - eller ønske vi å beholde litt av vår felles kulturarv?

Ønsker du å beholde historien, skriv under dette oppropet. Vi vil presentere underskriftene for de rette instanser.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Frode D Søiland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...