NEI til agility-NM på Brunstad

Utkast til et brev jeg har tenkt å sende til KG/NKK. Er det flere som evt har lyst til å signere på noe slikt eller har innspill til teksten? Jeg skjønner at NM er viktig for veldig mange (jeg syntes også det hadde vært stas å få gått mitt første NM noensinne), men jeg har vokst opp med at "du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv"...

 

Plassering av NM i agility

NM skal i år igjen arrangeres på Oslo Convention Center. Dette senteret eies av Brunstad Christian Church og alle pengene vi legger igjen i kiosken og parkeringen der går direkte til dette trossamfunnet som er det nærmeste vi kommer en sekt i Norge. I tillegg betaler NKK leie hvor også overskuddet av dette går rett til Brunstad Christian Church.

Den siste tiden har det kommet frem mer om hvordan dette lukkede trossamfunnet opererer, se for eksempel dokumentaren til TV2 ”Norge bak fasaden – i Guds navn” eller flere av artiklene i bygg- og anleggsbransjens tidsskrifter.

For det første har dette trossamfunnet verdier som ikke er forenelig med verdiene til NKK som blant annet omfatter inkludering og åpenhet. Et lukket religionssamfunn som underlegger sine medlemmer sosial kontroll og hvor det ikke er tillatt å være medlem om du har feil legning går helt i mot dette.

Videre er det flere medier som har rettet søkelys på pengejaget og dugnadsarbeidet som foregår. Medlemmene må jobbe dugnadsarbeid for å øke inntekten til religionssamfunnet. Dersom de ikke bidrar er de late (som anses som djevelskap). Dette arbeidet organiseres i selskap som utkonkurrerer lokale bedrifter som må forholde seg til arbeidsmiljøloven, tariffbestemmelser og HMS-regler. Meninghetsarbeiderne blir altså pålagt mye jobb de ikke får betalt for, som ikke vernes av normale arbeidslivsregler og som kommer trossamfunnet til gode. Lederne i dette trossamfunnet har store inntekter og formuer som en konsekvens av dette.

Det rimer dårlig at NKK skal avholde NM i agility på OCC og bidra til å støtte et slikt regime. Vi er mange i miljøet som håper at NM i agility kan flyttes slik at vi ikke må bidra til å støtte dette trossamfunnet som strider mot NKKs verdier og driver konkurransevridende virksomhet til skade for arbeidslivet. NKK som drives av så mye dugnadsarbeid bør ha en egeninteresse i å ikke støtte opp under slik rovdrift.

Vi ber derfor om at NM arrangeres under et annet stevne. 

Vennlig hilsen

 


Tone Cecilie Høgestøl og Benedicte Kjørnæs Movik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tone Cecilie Høgestøl og Benedicte Kjørnæs Movik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook