NEI til å kutte tilbud ved ungdomsklubben Kryptus

Overhalla kommune har bestemt at Ungdomsklubben Kryptus sitt internasjonale engasjement gjennom over 20 år, skal avvikles. Dette har gjennom årene vært et tilbud om utveksling til land i Europa, til ungdom som faller utenfor andre fritidsaktiviteter, som idrett og kulturskole. Et tilbud som hovedsaklig finansieres gjennom tilskuddsordninger. Det bekreftes fra rådmann at det ikke er økonomi som er grunnen til avvikling. Det begrunnes med at alt fremtidig engasjement kun skal foregå lokalt, noe som avslutter et unikt tilbud som Overhalla har hatt gjennom flere år, og som dermed kan bli starten på slutten for Kryptus. Vi sier NEI til å kutte i tilbudet ved Kryptus, og JA til å fortsette det internasjonale samarbeidet, og dermed inkludere ALL ungdom i bygda vår!

Underskriftene vil bli overrakt til Kultursjef og Rådmann i kommunen.


Astrid Riibe Kleven Åsum    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook