MISTILLITSFORSLAG MOT BENT HØIE

MISTILLITSFORSLAG  MOT BENT HØIE 

Nå er det tid for at mistillitsforslag rettes mot Helsestatsråd Bent Høie for hans likegyldige og ulovlige håndtering av Ullevål sykehus! Han har ikke fulgt landets lover og informasjonsplikt overfor Stortinget (Dagbladet 26.6.18, Aftenposten 28.6.2019) og bør derfor skiftes ut!

Stortinget har plikt til å aktivisere seg med kontroll av regjeringen og den utøvende makt "gjennom etterfølgende gransking, vurdering og reaksjon" - (Lovdata, Tverberg 6 november 2014). - og kontrollen er like viktig som å vedta lover og bevilge penger!

Det er bare Statsråden som kan holdes konstitusjonelt ansvarlig for Riksretten. Bent Høies embetsførsel må nå ansvarliggjøres - dette er noe han også viser til selv ved å si at "Staten det er meg" (Aftenposten 5.7.19).  

Mange er frustrerte over hvordan Helsestatsråd Bent Høie har håndtert en rekke uheldige og kritiske saker som :         

- Ulovlig nedleggelse av Ullevål sykehus   -        

- Nedleggelse av fødeavdeling flere steder (Innlandet, Vestlandet, Oslo)

- Nedleggelse av sykehus i Nord-Norge, Innlandet (Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Granheim, psykiatri, Odda, Rukan og en rekke andre sykehus

-   Fraskrivelse av ansvaret for pasienter ved å lage umulige pakkeløsninger i psykiatri -   

-  Støtte et selvoppnevnt «Beslutningsforum» bestående av fire useriøse RHF-ledere uten medisinsk kunnskap som likevel bestemmer hvilke medisiner norske pasienter skal få -        

- Måten Bent Høie startet sin ministerkarriere på var ved et politisk svik. Han ga valgløfte om å fjerne helseforetaksmodellen. Så snart han fikk satt seg i statsrådstolen bredte helseforetakene seg utover som en ondartet pest og økonomisk belastning med sterk støtte fra Statsråden som hevder at han er «Staten». -        

I dag er sykehus og sykehus og sykehusdirektører fjernet – vi sitter igjen med minst 20 helseforetak og fire regionale helseforetak -        

Etter helseforetaksloven har ikke noen av disse juridisk ansvar for pasienter og personell i spesialisthelsetjensten -        

Paragraf 30 i Helseforetaksloven gjør RHF-ene (Regionale helseforetakene) til «Stat i Staten» som sammen med helsestatsråden kan styre utvikling, næringsliv og bosetting i hele landet ! Hva har vi da Stortinget for ? -        

Dette er noen av grunnene (ikke alle) til at Bent Høie bør få solid mistillit fra hele befolkningen, inkludert stortingspolitikere. Han bør snarest mulig erstattes av noen med bedre hørsel, kompetane og redelighet. 

Kilde - Teksten er forfattet av Bjørg Marit Andersen og er hentet fra et facebook-innlegg

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Gunn Pound vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...