Langesund Vel protesterer på salg av kommunale eiendommer i Langesund.

 

Fr.P, Høyre og KrF, som har flertall i Bamble kommunestyre, har i sitt budsjettforslag foreslått å selge kommunale eiendommer i Langesund. Vi som skriver under på denne underskriftslista støtter Langesund Vel sin protest og ber om at disse eiendommene blir tatt ut av lista under budsjettbehandlinga i kommunestyret 14. desember.

Her er lista over eiendommene og vår begrunnelse for at de ikke bør selges: 

Clark.jpeg

1.       Clarks Minde. Begrunnelse: Clarks Minde er et historisk bygg i Langesund som er mye brukt av frivillige og med stor aktivitet. Så langt 9 organisasjoner, kafe 4 dager i uka, aktivitet for barn, unge og eldre, korøvelser m.m. Et salg av dette huset vil medføre store utfordringer for frivilligheten som bruker stedet som base.  

Sentrum.jpeg

2.       Sentrumsgården. Begrunnelse: Sentrumsgården er Bamble kommune sitt kulturhus med stor aktivitet med kabareter, revyer, konserter, kino m.m. Som arena ligger det godt til med bussforbindelse. Aktivitetene i gården tilfører andre næringer omsetning, som spisesteder og butikker.  

Cudrio.jpeg

3.       Cudriosgate 3. Begrunnelse: Cudriosgate 3 er en sentral bygning i Kystkulturkvartalet i Langesund, et område som av fagfolk blir karakterisert som «Kystens Røros». Et salg av denne eiendommen vil vanskeliggjøre Bamble sin satsing på kystkultur. Det vil trolig også bli vanskelig med aktiviteter i området som Shantyfestivalen, konserter osv. pga. støyregimet i Langesund. 

Vi ønsker helst underskrifter fra personer som bor i Bamble for å unngå diskusjon om hvor reell underskriftslista er.

Hilsen styret i Langesund Vel 


Rune Arctander - Langesund Vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen