La Jivan få bli hos sine barn, i Norge!

La Jivan Bli

Jivan er fra irak og mor til to barn, 8 og 5 år, gift med deres far og bor i Ringsaker. Hun kom til Norge i 2008 og har fått avslag i alle instanser og saken ligger nå hos NOAS. Hun venter bare på å bli eskortert ut til Irak. Eldste barnet er sterkt traumatisert av saken. Jivan er meget preget, spykisk syk og nå er nok NOK.

Jivan blir ikke trodd på at grunnen til at hun rømte fra Irak er en trussel om æresdrap etter et overgrep i hjemlandet. Dette skjedde etter at mannen hadde reist til Norge. Det skal foreligge dokumenter og legeattester på dette i Irak, men det er vanskelig å få utlevert. 

UDI/UNE ser bort fra at hun har barn i Norge og mener barna klarer seg fint uten sin mor. Far og barn har fått oppholdstillatelse. I følge behandlende leger står mor i fare for å bli psykotisk.

Hva med FN's barnekonvensjon?

Støtter du Jivan og hennes familie? Signer nå!

Hun og familien trenger all den støtte de kan få!

 

Facebook støttegruppe:

La Jivan få Bli hos sine Barn