Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i spydeberg NÅ!

Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg NÅ!
Hjelp oss å få fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg! Skriv under og del! Tusen takk for all støtte! For mer informasjon se under;
Vi foreldre skal fremsnakke barnas skole. Barna skal være stolte av skolen sin. Det skal være en plass de føler seg sett og en plass de er trygge.
Dessverre har vi veldig utfordrende forhold på Hovin skole i Spydeberg. Skolen mangler en sikker dropp-sone hvor elever trygt kan bli satt av, når man har behov for det.
Kommunen ber oss foreldre unngå å kjøre til skolen.
Men hva med skoleveien da? Hvordan kan vi unngå å kjøre når barna har en farlig skolevei?
Fylkesvei 128 i Spydeberg har over lang tid nå blitt utbedret. Veien har blitt smalnet inn og man har laget et krysningssted med ny anlagt sti som direkte viderefører anbefalt skolevei for våre barn. Farten er fremdeles 50 som før da veien var bredere og er IKKE lett å se, spesielt ikke om man kommer fra sentrum av Spydeberg. Ved Rema og rett inn mot krysningsstedet er det en voll som vanskeliggjør sikten. Det er også plantet høye trær på begge sider inntil krysningsstedet som skjuler stien.
70 skiltet som kommer rett etter krysningsfeltet er derimot veldig lett å se og det er lett å øke farten før dette skiltet. Politiet har jevnlige fartskontroller i fylkesvei 128 i Spydeberg og det ender alltid med fartsbøter for flere bilister, nå sist i juli d.a.
For fotgjengere er det motsatt, krysningen og stien er lett synlig. Her er krysningsfeltet blitt godt etablert og blir flittig brukt.
Med den nylige oversvømmelsen og stengingen av undergangen man henviser barn å bruke, var dette også eneste mulige krysning av fylkesveien for myke trafikanter i flere dager nå nylig!
Krysningsstedet er veldig fristende og det oppleves urettferdig av skolens barn at de må gå 250 meter lengre for å ende opp med å gå til skolen langs den sterkt trafikkerte Stasjonsgata i stedet for langs Hyllibekkstien som -om du først greier å komme deg over den livsfarlige krysningen på Fylkesveien fremstår som veldig idyllisk.
Vi krever trygg skolevei for våre barn!
Vi krever fotgjengerfelt over fylkesvei 128 i Spydeberg og redusert fart!
Det har allerede vært alvorlige nesten ulykker her og vi har ingen å miste!
Vi foreldre kan mase, be, forklare så mye vi bare orker om at barna våre ikke må krysse her, men barn er barn! De er ikke under oppsikt 24/7!
Link fra Trygg Trafikk angående barns forutsetninger og krysninger; https://www.tryggtrafikk.no/barnehage/barns-forutsetninger/


Iselin Furuseth ved/ FAU Hovin Skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Iselin Furuseth ved/ FAU Hovin Skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...