La Ullerøy Skole Leve

Ullerøy Skole foreslås nedlagt. Det er et tap for ungene, lærerne, bygda og samfunnet dersom skolen forsvinner. 

I dag er det totalt 20 barne-og ungdomsskoler i Sarpsborg.

I løpet de neste 12 årene foreslår kommuneledelsen å redusere dette tallet til 17, og at elevene ved Ullerøy fra skolestart begynner på Hornnes Skole, og at driften ved grendeskolen legges ned.

Det kan skje fra skoleårert 2016/2017, dersom forslaget vedtas av politikerne.

Hjelp oss å bevare skolen vår!

Underskriftskampanjen er tilknyttet Facebookgruppen "La Ullerøy Skole leve", som driftes av Ullerøy Skole FAU v/ leder Ingvild Myhr.