La samisk barnehage i Oslo leve.

Samisk barnehage i Oslo er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, og har eksistert siden 1986. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte fra Sametinget.

For å spare penger vil bydelsdirektøren kutte lederstillingen i Samisk barnehage, og overføre lederoppgavene for de samiske avdelingene til lederen for Bellevue Gård. I praksis medfører dette at den Samisk barnehagen avvikles som en egen barnehage etter 33 års drift.

Vi må få politikerne til å snu - før et godt faglig- og kulturelt miljø ødelegges via nedlegging. 

Bydelspolitikerne tar stilling til forslaget 12. desember.

13. desember kom den gledelige nyheten om at barnehagen får den støtten den trenger. Og i tillegg er det lagt inn forslag om fast post i budsjettet slik at de sikres drift videre i årene framover. 

Takk til alle som signerte!
Facebook