La Quercus leve, vi krever ny Hundelov NÅ!


RED_KLIPPA_P1050169.jpgTil Justisdepartementet

-Kopi av alle underskrifter skrives ut og sendes til Statsminister Erna Solberg og Politidirektoratet

Det er en kjensgjerning at dagens forkastelige hundelov gjør både hund og hundeeier fullstendig rettsløse. De fleste sakene som havner i norske rettsaler, ender med en dødsdom, selv om faglige vurderinger tilsier at hunden IKKE utgjør noen trussel mot omgivelsene. I de snart 15 årene som har gått siden denne loven kom, har flere aktører samt flere politikere påpekt at loven utgjør en trussel for hunders rettssikkerhet. Med full støtte i det norske folk. Justiskomiteen har sagt seg enige i at det er et behov for gjennomgang av loven, som omsider er vedtatt revidert. Det vil muligens ta lang tid før noen endring kommer, men resultatet av revideringen vil forhåpentligvis gi hunder et rettsvern, og hele ordlyden i den hundefiendtlige loven vil bli totalt endret. Det er forventet.

Men, fram til så skjer, er norske hunder og deres eiere rettsløse, og liv tas.
Hunden Quercus står til eksempel på dødscelle, og det norske folk spør seg om justisdepartementet virkelig mener at det er rettferdig at Quercus blir vedtatt avlivet med hjemmel i hundeloven, mens loven er under revidering? Dere ser behovet for en endring, og da bør dere med all respekt å melde, være enige i at det er forkastelig at en hund dømmes til døden med bakgrunn i dagens eksisterende lov.

Det som skjer nå er rettsstaten Norge uverdig. Quercus må bøte med livet pga. av uhell, fordi det har tatt dere 15 -FEMTEN ÅR å konkludere med at hundeloven, som ikke er å anse som annet enn et makkverk, tuftet på null kunnskap om hundeatferd og på frykt, må endres. Kritikken rettes mot dere som kunne gjort noe med hundeloven for mange år siden. Dere har vært fullt klar over behovet for en radikal endring, men ingenting har blitt gjort.

Praksisen i dag er at saker IKKE løses i konfliktrådet, noe som ville spart mange hundeliv, også Quercus sitt. Saker ender i stedet opp i norske rettsaler, fordi politiet har begjært hunder avlivet som den letteste løsningen, og POD går inn med tungt skyts på vegne av staten Norge. I retten blir eier og hund behandlet på lik linje med tungt kriminelle, og eier sitter med en omvendt bevisbyrde. I disse sakene gir ikke loven rom for å "la tvilen komme tiltalte til gode". Begge parter er skyldig – uavhengig av sak, og retten hevder bla, uten unntak, at hunder ikke har noen "nytteverdi" for sin eier. Som nevnt vektlegges ikke hundefaglig ekspertise, slik normal og selvfølgelig praksis er i andre saker.

Både retten og Politidirektoratet, representert ved Regjeringsadvokat for staten, undergraver tvert imot hundesakkyndiges kompetanse på hundeatferd, og mentaltestene som utføres, er ikke verd papiret det er skrevet på. Dommerne føyer seg etter regjeringsadvokatenes påstand om at enhver hund som er tiltalt, er å anse som en trussel mot omgivelsene, og dommerne nikker iherdig til deres konklusjon om at hunder har "ett så stort skadepotensiale", at de må bøte med livet. Uansett hvor snill hunden faktisk ER, basert på overnevnte mentaltester. En dødsdom kommer også alltid med en begrunnelse i at "noen i omgivelsene føler seg utrygge".

Med all respekt å melde, dette er uhørt. Men dere handler ikke. Dere griper ikke inn. Dere engasjerer dere ikke i "enkeltsaker". Dere lar det passere som en bagatell at norske hunder drepes over en lav sko, mens hundeeiere blir sittende i dyp gjeld etter å ha kjempet mot staten -og tapt, mens de sitter med en bunnløs sorg over å ha mistet sin beste venn.

Dommen av 24.10.2018 fra Sogn og Fjordane Tingrett som sier at hunden Quercus skal avlives, er som i andre saker, ikke basert på noen faglig konklusjon om at han er utgjør en fare for omgivelsene. Tingrettsdommeren valgte -som i alle andre hundesaker, tvert imot å ikke legge noen som helst vekt på det gode resultatet fra mentaltesten utført av hundesakkyndig Gry Løberg. En test som konkluderte med at Quercus ikke utgjør noen trussel mot mennesker, og som viste at han er en helt normal, glad, leken, vennlig og nysgjerrig hund -fri for aggresjon. Til tross for sakkyndiges vurdering av Quercus, besluttet altså Sogn og Fjordane Tingrett å gi Politidirektoratet medhold, og dømme Quercus til døden. På grunn av EN hendelse! Quercus ble dømt til døden basert på en enkelthendelse forårsaket av et uhell, men Tingretten ser fullstendig bort fra dette, og vektlegger en ubegrunnet "følelse av frykt fra omgivelsene", "faren for gjentagelse", mistro mot eiers vitnemål, og mistro om at Quercus bet lammet i affekt etter å ha fått strøm i seg mens han var surret fast med lammet i langlinen.

Han er altså nå dødsdømt fordi dere ikke har tatt hunde-Norges krav om en endring av Hundeloven på alvor i årene som har gått. Ansvaret ligger KUN på dere, ene og alene, og dere er å anse som ansvarlige for å sette en stopper for denne galskapen pr. omgående. Denne dommen godtar vi ikke, dere kan ikke sitte passive på gjerde og la dette skje, nå får det være nok.

Når dette er skrevet, vil jeg at dere - kjære justisdepartement, skal "hilse på" hunden Quercus. Se på bildet av han. Dette er en levende sjel, med et bankende hjerte, tanker og følelser – ikke en "ting" som han pr i dag er definert som iht. loven. Han er snart 4 år gammel vakker, snill og er en høyt elsket familiehund som aldri NOEN SINNE har vist aggresjon ovenfor ett menneske. Aldri.

La meg gi dere fakta i saken: Eier Berit Grønnestad som er en godt voksen uføretrygdet agronom, ramlet da de to var på tur, og hun mistet langlinen hun holdt i hånden. Et UHELL. Quercus stakk av, noe man ikke kan klandre han for, han var fri, fri til å løpe! Lykke! Dessverre havnet han innenfor et strømgjerde hvor det befant seg sauer og lam. Han ble funnet av Berit etter kort tid. Da var Quercus og et lam viklet fast i hverandre i langlinen, og de var tett inntil et påslått strømgjerde. Lammet var skadet. Det er antatt og sannsynlig at Quercus har bitt lammet etter å ha fått strøm i seg. Bonden ble tilkalt av Berit selv, og lammet måtte dessverre avlives som følge av skaden. Et hundebitt kan gjøre stor skade, det vet alle. Fordi de har tenner. Slik de fleste hunder har. Berit erstattet lammet, men saken ble likevel anmeldt til politiet, uten at bonden direkte krevde Quercus avlivet. Politiet opprettet sak, og begjærte han selvsagt avlivet. Med hjemmel i hundeloven -som dere nå har vedtatt at må revideres.

Syv måneder etter denne hendelsen, i mars 2018, ble Quercus hentet av politiet og satt på kennel på ukjent sted. I de syv mnd. forut dette, gikk eier og Quercus daglig tur i samme sauetette område, og Quercus viste ingen økt interesse for sauene. Eier tok imidlertid sine forhåndsregler for å hindre at Quercus kom løs dersom hun ramlet igjen, og festet han i krok i belte rundt livet. Ingen episoder inntraff!

En uke etter at Quercus ble hentet av politiet og satt på kennel, gikk Berit til sak mot Staten Norge, og det ble det framsatt begjæring om midlertidig forføyning med krav om å få hunden tilbakelevert fram til det forelå en rettskraftig dom. Det ble også lagt inn søknad om at Quercus skulle få delta på et saueavvenningskurs som et tiltak.
Advokat og eier fikk medhold, for Tingrettsdommer fant ikke at det var fare for gjentagelse pga. ulike sikringstiltak som var satt i verk av eier, samt at det ikke hadde vært noen hendelser i løpet av de 7 mnd. som hadde gått siden episoden -og tiden hvor Quercus var hjemme hos sin eier. Hennes tilknytning til hunden ble også vektlagt, det ble forstått at Quercus har en NYTTEVERDI for sin eier, og de fant det overveiende sannsynlig at støtet Quercus fikk fra strømgjerdet mens han og lammet var viklet inn i hverandre av langlinen, opplevdes svært stressende for han, og at dette var årsaken til at han bet lammet i hals/nakke. Retten omtaler situasjonen som et svært spesielt tilfelle. Det er også bemerket at det er et økt fokus på dyrs nytteverdi. Hunden skulle leveres tilbake til eier.

Men, dette anket Politidirektoratet, og de fikk selvsagt medhold av Lagdommerne, som satte Tingrettsdommerens avgjørelse til side. Ergo ble Quercus værende i kennel. Og han fikk ikke delta på det planlagte saueavvenningskurset i mai 2018.
Den muligheten ble Quercus fratatt. Han fikk IKKE mulighet å bevise at han kan bli "saueren", og tiltak fra eier for å hindre at ny hendelse oppsto i form av bedre sikring i de 7 mnd forut Quercus ble hentet av politiet, ble ikke tatt vektlagt.

På bakgrunn av den eksisterende hundeloven, tapte Berit kampen for sin beste venns liv, og Quercus ble dømt til døden for å ha bitt lammet, trolig i affekt. Etter et uhell. Som eier er å klandre for - i den grad man kan klandre et menneske for å falle og miste taket i hundens bånd.
Berit har gjort opp for seg for dette uhellet økonomisk opphøyd i tusen, og hun er villig til å gjøre hva som helst for å få Quercus hjem, til og med flytte fra stedet, eller omplassere han til et område hvor sauetettheten ikke er så stor. Men ingenting av dette ble vurdert som et alternativ for å hindre en dødsdom.

Quercus på sin side har sonet sin straff på kennel på ukjent sted siden mars 2018, og dette bør være straff nok. For dem begge.

Justisdepartementet oppfordres herved til å engasjere seg, og vi forventer at departementet griper inn og får opphevet avlivningsvedtaket på Quercus, som er basert på en utdatert hundelov. 

Nå er det NOK, og vi krever handling NÅ! Vi forventer også fortgang i revideringen av hundeloven som pr i dag tar livet av norske snille familiehunder uten at andre alternativer vurderes.

Med vennlig administrator på Facebook siden Rettferdighet for Bamse, på vegne av alle som har signert denne kampanjen.Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne-Mari Helsing fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )