La kunst og kultur prege Nyhavna!

27. April skal den nye eierstrategien for Nyhavna Utvikling AS vedtas i bystyret. 

I dag har over 200 skapende og utøvende kunstnere og kulturaktører sin arbeidsplass på Nyhavna. 

I kvalitetsprogrammet for Nyhavna (vedtatt 2022) skal kunst og kultur være en viktig motor og prege byutviklingsprosjektet. Det skal  tilrettelegges for eksisterende kunst og kulturaktører og nyetableringer. 

Vi, kunst og kulturaktørene mener: 

 1. Nyhavna Utvikling AS skal legge til rette for eksisterende kunst og kulturaktører og nyetableringer på Nyhavna og Strandveikaia. 

2. Styre og administrasjon i Nyhavna Utvikling AS må tilføres kompetent personell med erfaring innen kunst og kulturfeltet, kulturnæring og byutvikling.

3. Trondheim Kommune må gjennom et aktivt eierskap påse at ambisjoner og strategier følges opp. 

 4. Nyetableringer og endringer av leieforhold på Strandveikaia må i prosessperioden med detalreguleringsplanene håndteres med et overordna siktemål om styrking av dette viktige potensialet for byen.

Kunstnerne og kulturaktørene på Nyhavna er en ressurs som vil utvikle, styrke og prege bydelen og byutviklingen! Vi må sikre at kunst og kulturarbeidsplasser ikke forsvinner. Denne sjansen kan vi ikke miste. Vi har en unik mulighet til å skape en byutvikling gjennom et tverrfaglig samarbeid. Et samspill der det utvikles driftsmodeller hvor lønnsomhet kombineres med romslighet og dermed bringe sammen brukere og aktører som kan utvikle en levende, spennende og inspirerende bydel for lokalbefolkningen, tilreisende og turister

Sammen vil vi skape en evig skatt for byen ! 

Slå ring om Kunst og Kultur på Nyhavna! 


Strandveikaia Kulturkollektiv, HAVET, Nyhavna Studio, Piir Studio    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Strandveikaia Kulturkollektiv, HAVET, Nyhavna Studio, Piir Studio vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...