La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve!

Vi ønsker å bevare Bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark i Halden kommune.  

 

Skogen her er gammel, og verneverdig. Allerede i 1985 var konklusjonen fra Miljøvernavdelingen til daværende Østfold fylke at området representerte betydelige verneverdier. Det er et plante- og dyreliv her som bør være fredet, til glede for byens befolkning. Mange av oss har trodd at området har vært fredet, men det viser seg at det kun foreligge en frivillig fredningsavtale mellom de 10 grunneierne i området.  

 

Denne avtalen er nå truet, og ønskes omregulert til industriformål.  

 

Fosseløkka er en del av byens sentrum og et fantastisk turområde som brukes av mange. Stedet forbinder Tistedalen og Halden, og har kulturhistoriske områder av verdi.  

 

Området er bærer av vår lokale historie som vitner om aktiv transport opp og ned fra Våkemark via en gammel steintrapp og stier som slynger seg under kronene av store bøketrær, alm og eik. Dermed er det også et yrende fugle- og dyreliv her.  

 

Flere truede dyre- og fuglearter har hjemmet sitt her. Blant annet er det observasjoner av kattugler, taksvaler og slettsnok.  

Sommerfugler som Apollosommerfugl (Parnassius Apollo) har vært observert her. Denne er rødlistet, og således utrydningstruet. Den ble fredet i 1989.  

 

Lavbarkmåler (Fagivorina arenaria), er et eksempel på en utryddet art som hadde sitt siste tilholdssted nettopp her på Fosseløkka. Den ble sist gang observert på Fosseløkka i Halden i 1906.  

 

Fosseløkka er en del av det gamle Halden hvor det har vært mye aktivitet opp igjennom tidene. I bunnen av fossen finner vi bevere og et rikt fugleliv hvor til og med den sjelden isfuglen er observert ved flere anledninger. Norges nasjonalfugl fossekallen er også en hyppig gjest i området her.  

 

Uten den myke overgangen av gammel bøkeskog og dyreliv mellom industriområder og boligområder som vi har i dag, vil lokalsamfunnet vårt bli betydelig fattigere for både mennesker og dyr.            

 

La oss bevare den gamle Bøkeskogen og si nei til Norske Skog Saugbrugs AS ønsker om å omdisponere området til industriformål. Bøkeskogen bør vernes og være tilgjengelig for oss alle!          

 

La bøkeskogen leve!

 

La_bøkeskogen_mellom_Skonningsfoss_og_Våkemark_leve!1.jpg


La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve! - ved Jorun Martinsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve! - ved Jorun Martinsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...