La barna få leirskole Sandnes Kommune

Sandnes kommune har vedtatt at ingen skoler skal få reise på leirskole de neste årene. Det er både trist og skremmende å se hvordan Sandnes kommune har skåret skolesektoren ned til beinet og inn i margen. Det er noe veldig galt når skolene må si opp lærere, skolene slår sammen klasser (blir veldig store klasser på enkelte skoler), de har ikke råd til vikarer (ergo enda større klasser ved sykefravær på lærere), rektor og inspektører må inn å undervise (noe som går ut over andre oppgaver), skolefrukt går ut, leksehjelp forsvinner og leirskoler blir kuttet. Samtidig som alt dette skjer bevilger Sandnes kommune 10 millioner til rulleskibane. Hurra for de, men hadde ikke enda flere barn fått nytte av disse pengene hvis de gikk til skole i stedet for?

Vi har som overordnet mål å få leirskolene tilbake, men jobber også for å få mer støtte generelt til skolesektoren. 

Når det gjelder leirskole skal alle elever skal tilbys et opphold over flere døgns varighet, dette innfrir ikke kommunen. Staten gir hvert år et tilskudd over statsbudsjettet til kommunene for at de skal kunne realisere den politiske målsettingen om et leirskoleopphold per elev i grunnskolen. Disse midlene er ikke øremerket, men er en rammeoverføring til kommunen. Tilskuddet er på ca. 2000,- per elev. I tillegg gir staten øremerket midler til å dekke kostnader til undervisning under et leirskoleopphold. Fylkesmannen forvalter tilskuddet og midlene utbetales etter at leirskoleoppholdet er gjennomført. De gevinstene et leirskoleopphold har for elevene/klassemiljø er for store til at en har råd til å kutte dette. Det er viktig å bevare leirskoletilbudet, slik at ikke ca. 900 elever i Sandnes hvert år mister muligheten til det de fleste andre barn i grunnskolen i Norge får av erfaring utenfor klasserommet.

Så hva kan du gjør?

Støtt oppropet 
Kontakt FAU og få de til å skrive til de ansvarlige
Skriv selv til politikerne (bystyret)

JA til mer bevilgninger til skolesektoren og JA til leirskole!!!