Kulturskolen for alle!

Alle_avdelinger.jpg

 

Kulturskolen i Tromsø, med sine tilbud til barn og unge innen visuell kunst, teater, dans og musikk står i fare for å raseres.


Tromsø kommune er i økonomisk krise, og tidligere lovnader om å skjerme tilbud til barn og unge er smuldret bort. Alle kulturenhetene i kommunen, inkludert Kulturskolen, har allerede gjennomført store kutt for å bøte på en skrantende kommuneøkonomi. Det er allerede kuttet 7,5% av det kommunale tilskuddet, og det er varslet nye kutt som kan utgjøre opp mot 11%.

For Kulturskolen vil konsekvensene bli dramatiske. Vi må enten heve elevkontingenten dramatisk eller redusere elevplasser og si opp lærerstillinger.

Tromsø kommune vedtok Rammeplan for kulturskolen i 2017. Der heter det:

“Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.”

Med de foreslåtte kuttene blir det umulig å oppfylle målet om å gi ALLE BARN OG UNGE SOM ØNSKER DET undervisningstilbud i Kulturskolen, både fordi vi kommer til å ha mye færre plasser, og fordi tilbudet vil bli for dyrt for mange barnefamilier.


Vi ber kommunen tenke over hvor store ringvirkninger det vil ha for barn, foresatte, publikum, kulturliv, bolyst og livsglede å gjennomføre så store kutt i Kulturskolen.

Vi ber kommunen tenke lange tanker, der det å investere i kultur, barn og unge er en investering i framtida, en investering i å skape det samfunnet vi ønsker å ha.

Vi ber kommunen reversere kuttene og kuttforslagene så Kulturskolen fortsatt kan være en skole for HELE Tromsø.


Brukerrådet, Kulturskolen i Tromsø    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Brukerrådet, Kulturskolen i Tromsø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...