Krav til Askøy kommune vedrørende friskmelding av drikke vann.

 Krav til Askøy kommune vedrørende drikkevann:

 

Askøy kommune må fremlegge lab-prøver for samtlige høydebasseng, samt lab-prøver tatt i hver bygd. Prøveresultatene for høydebasseng og forbrukerprøver må være tatt i samme tidsrom. Prøveresultatene blir offentlig tilgjengelig på Askøy kommunes hjemmesider sammen med følgende linker:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/§5 

https://labora.no/grenseverdier-parameterne-drikkevann/

Eller tilsvarende til labora som gir god oversikt grenseverdi parameterne.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vegard Steinset kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook