Krav til Askøy kommune vedrørende friskmelding av drikke vann.

 Krav til Askøy kommune vedrørende drikkevann:

 

Askøy kommune må fremlegge lab-prøver for samtlige høydebasseng, samt lab-prøver tatt i hver bygd. Prøveresultatene for høydebasseng og forbrukerprøver må være tatt i samme tidsrom. Prøveresultatene blir offentlig tilgjengelig på Askøy kommunes hjemmesider sammen med følgende linker:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/§5 

https://labora.no/grenseverdier-parameterne-drikkevann/

Eller tilsvarende til labora som gir god oversikt grenseverdi parameterne.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vegard Steinset kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook