Krav om ny behandling om stenging av Steinkjerelva fra grunneierne.

 

 

 

I Statusrapport for norske laksebestander 2021  så vi at det var oppgitt feil antall fanget laks i Steinkjervassdraget for 2019. Der sto det nemlig oppgitt 33 fanget laks for hele vassdraget. Det riktige antall er 133 laks.  Dette er en  meget betydelig forskjell, spesielt når det skal bestemmes hvordan fisket skal være for årene 2021- 2025.

 

Dette betyr jo at feil tallmateriale lå til grunn da avgjørelse om stenging av Steinkjerelva ble bestemt. Fangsttallet er altså 4 ganger høyere og dette har selvsagt stor betydning,- bestandssituasjonen er bedre enn hva som er lagt til grunn for å frede Steinkjerelva.

 

 VRL  (Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning) er kontaktet og gjort  oppmerksomme på denne feilen. De har rettet opp feilen og videreformidlet dette til Miljødirektoratet.

 

 Når dette nå er rettet opp må Miljødirektoratet ta en ny vurdering på stengingen  av Steinkjerelva, og også da ta sluttrapporten for reetablering av vassdraget med i vurderingen. Den dokumenterer nemlig at  like liten prosentandel Ogna-laks blir  tatt i Steinkjerelva som i Byaelva. Nemlig marginale 10%, som ikke utgjør noe trussel for Ogna-laksen. Bare en av 10 er altså Ogna-laks, som betyr 5 av en tenkt kvote på 50 laks. Dokumentasjonen er ubestridelig, i form av otolittprøver av all fangst etter reetableringen. Dokumentasjon vedlegges i sluttrapporten fra Veterinærinstituttet.

 

 Byaelva er åpen for fiske, Steinkjerelva ikke.  Det er helt  riktig å ha Byaelva åpen for et forsiktig fiske, og det er dermed helt feil at Steinkjerelva stengt.

Mens Byaelva stengte for kortsalg i 2020 åpnet Steinkjerelva 01.07 med en kvote på 50. Dette etter at hovedoppgangen av laks var passert. Likevel ble denne forsiktige kvoten tatt på litt over 4 døgn, og det sier mye om bestandsstatus.

 

Ungfisktelling gjennomført av NINA viser god yngelbestand i både Steinkjerelva og Byaelva, dårligere i Ogna. For oss ser det ut for at det er unormalt stor yngeldød i Ogna før den blir smolt.  Ekstremflommer og ekstrem varm og lita elv grunnet kanalisering av myrer,- vannreservoaret,-kan være en sterkt medvirkende årsak. Problemene i Ogna må løses i Ogna, de løses ikke av å stenge Steinkjerelva og/eller Byaelva, som altså produserer godt med yngel og smolt.

 

Avgjørelsen om stenging er som sagt gjort med feil tallmateriale til grunn. Som grunneiere i Steinkjerelva  ber vi derfor om at Miljødirektoratet foretar en ny behandling.

Steinkjerelva må  etter de nye opplysningene og med sluttrapporten fra Veterinærinstituttet til grunn åpnes for fiske med samme  forsiktige kvote som Byaelva fra sesongen 2022. 

 

Vedlegg, Sluttrapport reetablering Steinkjervassdraget.

 

 

 


 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bjørn Morten Alstad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...