Landbruks- og matdepartementet: Krav om gummimatter i alle grisefjøs

Liggesår hos purker fører til store lidelser. I 2012 ble det rapportert at rundt 20-30 % av norske purker hadde mer eller mindre alvorlige bogsår etter dieperioden. Sårene blir fort smertefulle og betente og kan føre til at grisen til slutt ikke klarer å reise seg. Liggesår oppstår fordi grisene tilbys det dårligste av alle liggeunderlag - betong. 
 
Gummimatter viser seg å ha svært god forebyggende effekt mot liggesår og leddskader hos gris. Det er utviklet gnagesikre gummimatter som skal hindre at grisene spiser opp mattene. Gummimatter er en enkel forbedring som er praktisk gjennomførbar, og som også på sikt vil være lønnsomt for bøndene. 
 
Forskning på gummimatter for gris i Norge og i våre naboland:
 
En betongbinge med minimalt med strø er ikke et godt miljø for intelligente, aktive og nysgjerrige dyr som liker å rote i jorda og som lager seg reder for å ha et godt leie til seg og ungene. Det må være en målsetning at grisene får komme utendørs i sollys og frisk luft, som er helt avgjørende for et godt liv.  Men inntil videre må de sikres et minimum av komfort i form av gummimatter, som har vist seg å forebygge smertefulle bogsår og leddskader. Myndighetene må vise at grisenes velferd er mer enn tomme ord. Purke_med_bogsår._.jpg.  
 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dyrenes Rett kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook