Kommunestyret må kontrollere BVets og NAV sin funksjon i egen kommune med Grunnloven som fundament

Velgerne pva samtlige innbyggere i Drammen kommune, KREVER at kommunestyret ved ordfører, kontrollerer Barnevernets og NAV sin funksjon som serviceorgan med Norges Grunnlov sin tekst og paragrafer som fundament for saksbehandlingen overfor innbyggerne.

Barnevernets funksjon skal følge bl.a. disse paragrafer for både bornets beste og bornefamilienes rettigheter:
1, 2, 92, 93, 98, 102, 104 og 113. Disse kan også være aktuelle: §§ 89, 94, 95, 96 og 100.

NAV sin funksjon skal følge bl.a. disse paragrafer for samtlige menn, kvinner og barn i Norge: 
1, 2, 92, 93, 98, 104, 110 og 113. Disse kan også være aktuelle: §§ 89, 94, 95, 96.

Link til Norges Grunnlov / Konstitusjon: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Link til Menneskerettsloven, for å styrke innbyggernes rettigheter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30  

Link til Barnevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven

GJERNE lag maken / bedre utgave og bruk den underskriftkampanje i din egen kommune. Skift ut kommunenavnet over med din egen kommunes navn. Det kreves kun et fåtall underskrifter for din kommune ( 2,7%? av antall velgere) for å kreve en folkeavstemning i din kommune. Se innbyggernes rett til  å styre lokale anliggender i Grunnlovens § 49, annet ledd.

Gjerne kontakt starter for denne underskriftkampanjen på mobil: 45862229 eller via ingar.56@protonmail.com

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingar Grøndahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...