Klage til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen - Moss

Underskrift kampanje for å klage til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen: Folkevalgte i Moss kommune, med H/AP i spissen, har vedtatt at det skal rives veldig mange hus og hjem og rasere Moss sentrum for å utvide en diger containerhavn, bygge en diger togstasjon, for på sikt å fullføre sin egen "Visjon", Sjøkanten med bolig/næring/kultur som vil få containerhavna, tog og tungtransport som nærmeste nabo. DEMOKRATI ? Hva er det? Den eksisterer ikke i Moss kommunen. Politikere i H og AP i spissen med Ordføreren kjører sitt eget løp for sin eget vinning og overkjører innbyggere i alle klage saker. To klager med innbygger initiativ med mange underskrifter ble avist og siste klage med innbyggerinitiativ med mange underskrifter om folkeavstemning ble blankt avist av Ordføreren og nektet behandling i Bystyret. Og på det hele fikk klagene våre en meget overfladisk behandling og meget dårlig begrunnet avslag av saken av Fylkesmannen Vi er glad i byen vår og ønsker ikke at den skal bli rasert og ødelagt for all fremtid når det finnes andre, bedre og biligere alternativer som politikere fra H og AP i spisen med Ordføreren nekter å utrede. BYEN VÅR ER ALT FOR VAKKER OG VERDIFULL FOR Å BLI ØDELAGT

Vi som undertegner dette oppropet er innbyggere som ønsker å klage på Fylkesmannens avgjørelse ifbm områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, -samt at det samtidig rettes en bekymringsmelding/klage til Riksrevisjonen der byens innbyggere er dypt bekymret for kvaliteten på de politiske prosessene, avgjørelsen og konsekvensene av ny stasjonsplassering i Moss.
Vi er innbyggere som mener saken er; lovstridig politisk håndtert, en dårlig transporteffektiv løsning, i strid med IC nettets mål, fremmer ikke det grønne skifte, rammer mange mennesker som må flytte, skaper store trafikale konsekvenser i byggeperioden, ikke optimal løsning mht transportmålene og er en dårlig samfunnsøkonomisk løsning både for byen, regionen og landet,
Saken har pågått siden 1993, for 24 år siden, da det ble foretatt utredning av ny trase og jernbanestasjon for Moss. Samtlige 5 traseer som ble vurdert gikk ut på byens havneområde. En løsning hadde stasjonsløsning i fjell og ble vurdert som minst like god som dagens løsning.
De politiske prosessene har pågått over altfor mange år, i minst 24 år. Utredningen av de ulike trasealternativene de så for seg den gangen for 24 år siden, ligger som underlag for det valget som er gjort.. Opp gjennom alle disse årene det virker som om den ene beslutningen etter den andre har etter hvert har bunnet politikerne mer og mer opp som konsekveser av tidligere vedtak, til et eneste alternativ, uten å ha mulighet til å ta til seg at verden har endret seg mye på 24 år. Samtidig har de samme politikerne underveis uttalt at de har utredet alternativer og poengtert dårlige grunnforhold, at halve sentrum må rives, at det er for kostbart osv, og at den valgte løsning kun berører et fåtall hus og at det ikke skal medføre økte trafikkproblemer og at R19 løses. Det er liten tvil om at her er innbyggerne ført bak lyset. Bevisst eller ikke skal være usagt. Konsekvensen er den samme. Når folk etterhvert har oppdaget at ikke alt stemmer, og kommer på banen, sier de samme politikerne at det er for sent. Når var det for sent? Hvilken dato snakker man om at det liksom var for sent? Er det noen politikere her som kan svare på det?


Stopp planen om utvidelse av Moss Havn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. Vennligst sjekk innboksen din (og søppelpostkassen).
Facebook