Klage til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen - Moss

Klage til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen - Moss

Foreløpig har Sivilombudsmannen utsatt behandling av vår klage fordi de mener at saken ”ikke er avsluttet i forvaltningen” Avslag for klagene til Fylkesmannen og Kommunaldepartementet er ikke nok! Derfor har vi fortsatt behov for signering av dette Oppropet til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen for å få dem til å behandle saken:

Folkevalgte i Moss kommune, med H/AP i spissen, har vedtatt at dagens enkeltspor i dagen erstattes med et dobbeltspor med en perrong 680 meter lengre unna Moss sentrum og plassert på byens beste sjøside.

Omveien til havna innebærer en lengre og kronglete trase og minimal forbedring av banen i forhold til dagens 150 år gammel spor. Dette går fram av BaneNORs sammenligning av foreslått trase med dagens i planbeskrivelsen. Det må rives minst 87 hus bestående av mange boliger fordelt på 200 eiendommer i et historisk bydel i Moss. Hensikten var å flytte både stasjonen, fergeleiet og havn for å fullføre et byutviklingsprosjekt med bolig/næring/kultur på Sjøsiden. Fire sentrale forutsetninger for planen er nå skjøvet ut i det blå. Statens vegvesen melder at de ikke vil flytte fergeleiet og at dobbeltsporet hindrer gjennomføring av godkjent Rv19. Moss havn har avlyst planene om å utvide havna med en utfylling i Værlebukta. Gjenstående areal er lite aktuell for byutvikling på grunn av beliggenheten omringet av havn, fergeleie og dobbeltspor og minimal sjøutsikt.

Saken har pågått siden 1993, da det ble foretatt utredning av ny trase og jernbanestasjon for Moss. Samtlige 5 traseer som ble vurdert gikk ut til byens havneområde og 24 år senere mangler vi fortsatt utredning av en trase som tar snarveien fra Sandbukta til Såstad.

Den gang ble en stasjon i fjell under Bjerget vurdert som best i forhold til sentrumsnærhet, knutepunktutvikling, kollektivtransport og tilgjengelighet for parkering og myke trafikanter. Politikere i H og AP med Ordføreren i spissen har overkjørt innbyggerne i alle klagesaker. Direkte berørte naboer fikk ikke være med på høringsrunden og både Rådmannen, Fylkesmannen og Kommunaldepartementet brukte bare noen få dager på å behandle og avvise 85 omfangsrike klager. Flere innbyggerinitiativ med mange underskrifter ble avist uten avstemning. Det 3. innbyggerinitiativ med krav om folkeavstemning sammenfallende med Stortingsvalg ble først utsatt og så blankt avvist av Ordføreren uten behandling i Bystyret.

Vi er glad i byen vår og ønsker ikke at den skal bli rasert og ødelagt for all fremtid når det finnes andre, bedre og billigere alternativer, men som bystyrets flertall nekter å utrede. BYEN VÅR ER ALT FOR VAKKER OG VERDIFULL TIL Å BLI ØDELAGT

Vi som undertegner dette oppropet er innbyggere som ønsker at Sivilombudsmannen og Riksrevisjon vurdere Fylkesmannens avgjørelse. Byens innbyggere er dypt bekymret for kvaliteten på de politiske prosessene, avgjørelsen og konsekvensene av vedtatt dobbeltspor og stasjonsplassering i Moss.


Vi er innbyggere som mener at tiltaket er; lovstridig politisk håndtert, gir en litt transporteffektiv løsning, er i strid med IC nettets mål, fremmer ikke det grønne skifte, rammer mange mennesker som må flytte, skaper store trafikale konsekvenser i byggeperioden, og er en dårlig samfunnsøkonomisk løsning både for byen, regionen og landet,

 

Mer info på facebooksiden Bedre Byutvikling Moss:

https://www.facebook.com/groups/273696669469289/

prosjekt

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.839365656235718&type=3

Norsk banes utredning med mer.

https://www.facebook.com/groups/273696669469289/files/

 

 

 


Stopp planen om utvidelse av Moss Havn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen