Kast helseforetaksmodellen

Stopp nedbygging av helsevesenet i Norge. 

Danmark, Skottland og flere andre land har avviklet sin bedriftsøkonomiske helseforetaksmodell og gått tilbake til en demokratisk forvaltningsmodell som er bedre egnet for velferdstjenester. I dagens helseforetaksmodell blir sykehusene satt til å "tjene" penger på syke folk. Det kuttes helsetjenester der budsjetter går i minus og befolkningen mister viktige sykehustilbud.

Norge har ikke råd til å miste flere sykehus og den trygghet dette medfører. Dette har Sp, Sv og Rødt skjønt, og vi håper de andre partiene også ser dette snart. #valg2019 

Er du enig med oss, gi oss din støtte og underskrift.

 


Støttegruppen for sandnessjøen sykehus    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Støttegruppen for sandnessjøen sykehus fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...