Kaosprosjekt i Oslo – skolen der kommunen glemte barna

Manglerud skole i Oslo er en 1-7. trinn skole som blir bygget om til en ny 1-10. trinn. Prosjektet skal stå ferdig til skolestart 2017. Dette har blitt et komplett kaos:

- Det er planlagt og godkjent en permanent bilvei tvers gjennom skolegården.
- Fra skolestart i august 2016 vil skolen være under ombygging og en bilvei skal dele skolen fra Aktivitetsskolen (tilsvarende SFO).
- Den «nye» skolen blir utdatert og forfallen. Vi er bekymret over hvor lite som blir gjort for inneklima, utbedringer av mangler og at man ikke vil ta igjen vedlikeholdsetterslepet som allerede er på dagens skole.

Vær med og signer oppropet for å:
- Sikre en trafikksikker og bilfri skolegård for barna våre.
- Sikre at skolen blir pusset opp og tilpasset barna i langt større grad enn det som i dag er planlagt.

Med vennlig hilsen
FAU Manglerud Skole v/prosjektgruppen
Anita Smith Lunde, Magnar Katla, Tina Rødahl, Arshad Mohammad, Mats Risbakken, Espen Krokengen, Lars Ruud (FAU leder)

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tina Rødahl kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook