Kan vi la Åslia dø?

Kan vi la Åslia dø?

 

I Åslia har det vært skilek og aktiviteter i nesten 60 år. Åslia har kanskje vært en av de viktigste møteplassene og fritidsaktivitetene for barn og unge vinterstid, og definitivt for de som faller utenfor tradisjonelle organiserte tilbud. Åslia har i tillegg vært en arena for en stor handicapgruppe med ukentlige tilbud for en gruppe som ofte ikke får muligheten til å være med på denne typen aktiviteter.

 

I Nannestad det bor det ca 3600 barn og unge opp til 19 år.Idrettslag og foreninger organiserer ca 1800 personer i denne aldersgruppen. Det betyr også at vi har 1800 barn og unge som mangler et tilbud, som mister en viktig møteplass og like viktig muligheten til å være i aktivitet vinterstid. Vi vet også at en stor andel av de som allerede deltar i andre organiserte aktiviteter også har vært å finne i Åslia gjennom sesongen.

 

Nannestad kommune er den kommunen i landet med størst vekst. Innbyggertallet vokser hvert år samtidig som mulighetene for å fylle fritiden med meningsfull aktivitet reduseres.

 

Dersom Åslia blir borte mister vi et viktig aktivitetstilbud i bygda. Færre aktiviteter og muligheter bidrar til mindre fysisk aktivitet og lavere trivsel. I tillegg vet vi at Åslia med slukkede lamper betyr høyere oppblomstring av uønsket aktivitet blant barn og unge.

 

Tidligere når høsten kom og lysest ble slått på var Åsliafyrtårnet som var synlig i store deler av bygda. Det gav et signal om at vinteren var på vei og at det snart var en ny sesong med lek og morro i bakken. Dør Åslia mister bygda en del av sin identitet langt utover kommunens grenser.

 

Det ble sendt oppbudsbegjæring fra Nannestad Skisenter Stiftelse 24.12, men det er fortsatt mulig å finne gode løsninger som sikrer fremtidig drift. Anlegget ligger klart og det er bare viljen som mangler for å sikre fremtidig bærekraftig utvikling og drift.

 

Dette krever en mobilisering fra alle oss som ønsker at Åsliaskal bestå slik at vi i felleskap kan gi et tydelig signal til alle som kan bidra til en løsning: «VI TRENGER ÅSLIA I BYGDA».


Kommunestyret vedtok i desember etter gitte forutsetninger å dekke stiftelsens gjeld og overføre anlegget til Nannestad Idrettslag. Vi krever at Nannestad Kommune følger opp sitt vedtak og aktivt bidrar for å sikre videre drift i Åslia.

 0F07868D-9ADB-4293-BDA1-BEF839385C74.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingrid fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...