Kampen for Hasan-barna

Norske myndigheter har bestemt at Hasan-barna skal sendes til Jordan etter mer enn ti år i Norge. Både guttenes advokat og NOAS reagerer på utsendelsen.  

IMG_73363.JPG

Abdel (18) og Mustafa (16) kom til Norge sammen med sine eldre brødre og mor i 2008. Sara (10) ble født på Tønsberg sykehus februar 2009. Siden 2012 har de levd i usikkerhet for å bli kastet ut av landet.  

Grunnen til guttene skal sendes ut er at Utlendingsnemnda (UNE) mener at moren ga uriktige opplysninger da hun kom til Norge. Hun unnlot ifølge dem å fortelle at familien var jordanske statsborgere.

En etter en ble storebrødrene sendt ut av landet. Igjen satt 16-åringen, en storebror på 18 år, mor og en lillesøster, som nå er 10 år.

Men for ett og et halvt år siden forlot moren Norge sammen med 10-åringen etter å ha tapt et søksmål mot staten. Nå har barnevernet omsorg for de to brødrene.  

I april 2018 fikk barna regningen for de tidligere tapte rettsakene. Staten krever at barna skal betale kr. 270.000 kr i sakskostnader!

IMG_7333.PNG

Mustafa (16 år) fikk rett før påske brev om at han måtte ut av landet 2.mai. Abdel (18 år) har utreisefrist 1 juli 2019. 

Advokat Nicolai V. Skjerdal uttalte til NRK at guttene ikke har foreldre som er istand til å ta vare på guttene i Jordan, da mor har store psykiske problemer. 

I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det at moren sliter psykisk. Før saken gikk opp i lagmannsretten ble det vurdert om moren skulle miste omsorgen for barna. Mustafa og Abdel på 18 år ble bosatt på en institusjon.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver ved Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), mener UNE gjør en feil ved å sende 16-åringen ut av landet og at guttenes botid i Norge skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. 

– I denne saken er det viktig å legge merke til det ikke er barnet som har gjort noe galt. Det er mor, og mor har reist ut av landet, sier han.

IMG_7335.JPG

Innvandringsregulerende hensyn går foran barns beste. Hasan-barna har fått vokse opp i et demokratisk samfunn hvor barns stemmer skal bli hørt. Vi har omsluttet dem med varme, trygghet og gitt dem en følelse av tilhørighet i landet de kjenner som sitt. UNE vedgår i sakspapirer at barna har vært her lenge nok til å ha en særlig tilknytning til Norge, at det foreligger sterke menneskelige hensyn og at det er til barnas beste å få bli i landet. Likevel mener UNE at innvandringsregulerende hensyn må gå foran. De går dermed i mot sine egne forskrifter for lengeværende barn.

 «Formålet med forskriftsendringen (§ 8-5) er at barnets beste skal tillegges større vekt enn etter tidligere praksis. Etter UNEs praksis vil det foreligge sterke menneskelige hensyn når barn har bodd i Norge ca. 4 ½ år og har gått minst ett år på skole. Det fremgår av rundskrivet til bestemmelsen at denne terskelen ikke skal senkes, men at det skal legges større vekt på oppholdstid utover 4 ½ år. Jo sterkere barnets tilknytning er, jo mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn.» UNE 19.12.2014

Det er ifølge Utlendingsdirektoratet 124 barn med utreiseplikt, som har bodd mer enn tre år i Norge. Av disse har 31 barn bodd mer enn fem år i Norge, tre av dem er Abdel, Mustafa og Sara.

IMG_7338.JPG

  • Kan vi se våre egne barn i øynene og snakke om Norge som et rettferdig og raust samfunn?
  • Kan vi stillestittende se på at barn blir behandlet så inhumant?
  • Kan vi se på at norske barn sendes ut av landet uten kamp?

 

Svaret er NEI! 

Kampen for Hasan-barnas rettigheter fortsetter!

Hjelp oss i kampen med din signatur.

 

Se sak på NRK: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/han-har-vaert-i-norge-i-over-ti-ar-_-denne-uken-kastes-han-ut-1.14532677.

Budstikka: https://www.budstikka.no/asker/vardasen/nyheter/torsdag-ma-mustafa-16-reise-fra-asker/s/5-55-848933

Bidra: https://bidra.no/prosjekt/kampen-for-hasanbarna/fc1f177f-e2e4-49b6-9fae-ac85fe847ce1

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Julia Lysgaard Shirazi fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )