JA til videre drift av Legevakten i Farsund!

I sitt budsjettforslag for 2023 foreslår kommunedirektøren å legge ned Legevakten i Farsund! Kommunedirektøren anbefaler i stedet at kommunen slutter seg til den interkommunale legevakten som har lokale på Sørlandet sykehus i Flekkefjord. Dette kan vi ikke akseptere! 

  • Dette er en underskriftkampanje for å BEHOLDE legevakten i Farsund. Legevakttjenesten er noe ALLE i alle aldere plutselig kan få bruk for. Det er mange som ønsker hjelp når akutt sykdom og ulykker skjer. Da vil vi ha en lokal legevakt i byen vår!
    Vær med på å gi din støtte. Er vi mange nok må politikerene våre høre på oss. 

  • NB! Husk at du må bekrefte signaturen din i en email link du vil motta, etter at du har signert oppropet. 

Susanne Ørner Pettersen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen