JA til tre-parallell på Abildsø skole!

I august skal mange barn starte i første klasse på Abildsø skole. Men, 2014-kullet er så stort at det er flere som ikke har fått plass. Abildsø skole ligger i barnas lokalmiljø og Abildsø som sted er vårt nærområde. Flere av de kommende førsteklassingene har eldre søsken som allerede går på Abildsø skole.

Her på Abildsø har det vært generasjonsskifte og tilflyttingen av unge voksne med barn er stor. Stadig utbygging i området og i Østensjø bydel generelt fører til økt tetthet og etterspørsel, bla. om flere skoleplasser. Lokalpolitikere og innbyggere har sett dette komme over tid og utfordringene er ikke ukjente, ei heller på retur. Men det er våre barn og våre familier som må ta støyten! Både i år, i foregående år og i årene som kommer! Vi står med usikkerheten og utryggheten for om våre barn skal få begynne på sin skole eller ikke. Vårt nærmiljø er blitt delt av skolekretser som ikke står i stil med det geografiske miljøet.

Vi vet at barn og voksne med kjennskap og relasjoner i sitt nærmiljø skaper tryggere rammer, er forebyggende og bidrar til økt livskvalitet.

Vi krever handling NÅ! Vi krever våre lokalpolitikere på banen! Vi krever at bydelsutvalget tar ansvar!

Signér oppropet JA til tre-parallell på Abildsø skole!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kristine Jørgensen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook