Ja til svømmebasseng i Selje

Ein får aldri råd til å bygge symjebasseng. Ein må ta seg råd til dette.

Ein må sjå på den aktiviteten symjebasseng skapar gjennom frivillige lag og idrettklubbar.

Ein må sjå på kva symjebasseng skapar av trivsel og samhald i ei bygd.

No er det våre ungdomar sin tur.

Våre born og unge har dei same behova som born og unge i resten av landet. Symjeundervisning er minstekrav.

No må symjebasseng verte realisert i Selje og vi kan ikkje ha fleire utsettingar.

La oss stå samla, og håper du vil skrive under dette oppropet med krav om at Selje no får eit basseng for våre barn og unge.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nanda Maria Maack fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...