Ja til ny Frydenlund skole i Narvik

Kjære du!

Foreldreutvalget ved Frydenlund skole (FAU) ønsker at det snarest bygges ny barneskole. Vi mener at kommunen må prioritere og investere i ny barneskole innenfor kommende budsjettperiode 2018-2021.

Situasjonen for elever og ansatte er i dag nærmest uholdbar, Gulskolen ble tidligere i år stengt for undervisning på grunn av dårlig inneklima. Nå er alle elevene altfor tett samlet på Rødskolen og skolen mangler rom for å ta imot flere elever. De fysiske rammene for læring, trivsel og motivasjon er svært dårlige ved skolen på grunn av utrangerte skolebygg.

30. november møtes Formannskapet i kommunen for å gjøre klar innstillingen til Bystyremøtet der investeringsplanen for budsjettet 2018-21 skal bestemmes. I forkant av dette inviterer FAU Formannskapet til møte på Rådhusplassen 23.november kl. 17:00. Her vil foreldre, foresatte, nåtidige og fremtidige elever ved skolen, og alle andre interessenter møte opp for å vise sitt engasjement i saken. Underskriftene fra dette oppropet vil bli overrakt Formannskapet da, og det vil bli holdt appeller. FAU trenger alle underskrifter de kan få slik at budskapet som når fram til Formannskapet er klart og tydelig.

FAU sendte den 10. oktober brev til ordføreren i kommunen hvor vi ba om svar på hvordan kommunen tenker å løse utfordringene ved skolesituasjonen på Frydenlund. Under finner du link til brevet som vi fortsatt ikke har fått svar på: https://docs.google.com/document/d/1LBRJGlSjeikw0yQ8Htkt8nnS1NftqlWOIDKF9Ukp4BU/edit

Signér oppropet dersom du støtter FAU i at det må bygges ny barneskole på Frydenlund i kommende budsjettperiode.

Videresend gjerne oppropet til alle du tror vil være med å støtte oss. Vi takker på forhånd så mye for ditt bidrag!

Frist for å undertegne er 23.november kl 10:00.

Med vennlig hilsen

Styret i FAU ved Frydenlund skole Narvik


FAU Frydenlund skole i Narvik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen