MAKSPRIS STRØM PÅ 50 ØRE KWT INKL. ALLE AVGIFTER NÅ!

Flertallet på Stortinget har valgt å satse på fornybar energi med enorme investeringer på kraftkabler og vindkraft. Det avdekkes voldsomme investeringsbehov for vedlikehold av allerede bygde kraftverk og linjer. Myndighetene og kraftnæringen har bestemt at dette skal dekkes av befolkningen i form av nettleien og med Acer vil det ikke lenger tas nasjonale hensyn som fyllingsgrad, sesong med tørke eller kalde vintre. Norge har heller ingen vetorett men kun til råd ved avgjørelser i Acer hvor EU lands behov settes foran. Vannmagasinene skal være Europas batteri hvor markedet og EUs behov er første prioritet.   

EU har i sin energimelding bekreftet at prisen på strøm vil øke jevnt frem til 2030 grunnet C02 skatt på kraft fra gass og kullkraftverk. Norges fornybare energi ønsker våre politikere å selge til EU og vi vil se at mer av kraften som benyttes i Norge vil være importert fra nettopp kull og gass. Dette vil medføre en kraftig økning for de forbrukerne i Norge og den konkurranseutsatte Industrien. 

Akkurat som investeringene av veinettet i form av veiskatt og bompenger får nå befolkningen en stor del av regningen. I flere år har det vært meldt om rekordutbytter til eierne i Kraftnæringen om det er kommuner eller norsk eller utenlandseide private selskaper. Samtidig som det stilles få krav til at dette vil endre seg med det første. 

Stopp Acer mener at mange av disse utbyttene burde ha gått til vedlikehold og investeringer av våre allerede utbygde kraftverk. Samtidig kunne informasjonen rundt dette vært bedre informert både under valgkampen, rikskanalene og spesielt når vi ser at ustabil vindkraft kan rasere veldig mye av norsk natur. Vi mener at Staten og med Statskraft funksjon bør være en forvalter av vår kraft for å dekke våre behov, ikke hjelpe EU med "grønn samvittighet" og såkalt slippe unna de selvpåførte grønnskattene som går til den udemokratiske EU kommisjonens enorme byråkrati. Kun betydelig overskuddskraft skal eksporteres og kraft produsert i Norge skal sikre stabilitet for det norske folk og vår industri.

Skriften på veggen er at uten reguleringer er nå kraftprisen ute av kontroll og det er heller ikke satt noe makspris eller tak for hvor høy den kan bli, dette gjelder også våre kraftmagasiner slik vi så i sommer ble tømt uten politisk vilje fra regjeringen for å regulere eksporten, snarere tvert imot. Hensynet til markedet og fri flyt av tjenester går foran egen befolkning og det er galt. 

Dette er kanskje den viktigste saken på lenge da konsekvensene i samfunnet på bakgrunn av de grønne skattene kan bli svært dyrt for veldig mange mennesker. Prisen å produsere norsk kraft er svært lav og den er fornybar, derfor er det urimelig og urettferdig at vi skal betale prisen for skitten kraft fra EU mens kraftnæringen og Staten får pose og sekk. 

Vi ber da Stortinget om å innføre makspris på strøm på 50 øre pr. kWh inkl. avgifter,  som vil gi befolkningen forutsigbarhet for fremtiden vil være ett symbol på at de faktisk viser hensyn til sine egne velgere og befolkning.  

STOPP ACER