Ja til innføring av organdonasjonsmetoden cDCD i Norge nå!

210417_LNT_forsidebilde.pngLandsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) kjemper for at organdonasjonsmetoden cDCD blir innført i Norge, slik at flere får nytt organ fortere. Vil du kjempe sammen med oss?

Hva er cDCD? 

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death) er en metode for organdonasjon etter varig hjerte- og ånderettsstans.   Fem minutter etter at hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet hos pasienter med uhelbredelig hjerneskade, erklæres pasienten død av behandlende lege, helt uavhengig av donasjonsspørsmålet. Dette er tilfeller der all livsforlengende behandling blir ansett som nytteløs. Hos enkelte av disse pasientene vil det være mulig å donere organer etter at pasienten er død, såframt dette er i tråd med avdødes og pårørendes vilje.  

cDCD er en anerkjent metode for organdonasjon som er i etablert i land som Sverige, Storbritannia, Frankrike, USA, Canada, Italia og Spania.  

Oslo universitetssykehus og andre fagmiljøer er positive til å ta metoden i bruk også i Norge. Fagpersoner fra disse miljøene mener at metoden er nødvendig å få på plass dersom vi skal klare å håndtere det økende antallet mennesker som venter på organtransplantasjon. Grønt lys for cDCD vil kunne øke antallet årlige transplantasjoner med 10-20 prosent.  

Kan vi redde flere liv? 

501 nordmenn stod på transplantasjonsliste for nytt organ ved 1. kvartal 2021.  Rundt 85 prosent av disse ventet på en ny nyre. Dette er mennesker som i stor grad har fått sitt liv satt på vent og der dialyse har blitt en del av hverdagen deres. Dialysebehandling 3-7 ganger i uken, uke ut og uke inn, gjør at mange ikke kan delta i vanlige aktiviteter som de fleste av oss tar for gitt. For mange er et liv i dialyse så utmattende at de ser seg nødt til å nedprioritere jobb, studier og sosialt liv.  

Hva kreves for å få det til?

Prosessen for godkjenning av metoden i Norge har vist seg å være lang og har foreløpig vart i over 3,5 år. Som pasientorganisasjon smerter det å tenke på dem som har ventet lenge på transplantasjon – og de som har ventet forgjeves.   

I 2020 døde 26 pasienter som sto på transplantasjonsliste for et nytt organ. ​ ​ 

cDCD har vært til behandling i Nye metoder, som avgjør om metoder skal benyttes i den offentlige helsetjenesten, siden 2017. Dette var etter at Oslo universitetssykehus allerede hadde brukt metoden i en pilotstudie over flere år med gode resultater. Mange har allerede vært involvert i vurderingene, gjennom metodevurderingen utført av Folkehelseinstituttet, gjennom å gi innspill i en åpen høringsrunde, behandling i Bestillerforum og Beslutningsforum. Nå heter det at saken er sendt til behandling hos de regionale helseforetakene, ved fagdirektørene.  De har på sin side bedt Helsedirektoratet gjøre en vurdering av om det er behov for en forskriftsendring.  

Dette synes å være en evig runddans, hvor ingen evner å ta en beslutning. Det er selvsagt vesentlig at både etiske og juridiske spørsmål er svart ut, men spørsmålet er hvor mange runder med utredninger en trenger før en har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.​ ​ 

Mens byråkratiet sender saker seg imellom, havner flere og flere mennesker på transplantasjonslisten. For disse menneskene vil en positiv beslutning bety muligheten for et mer aktivt liv og for andre bety forskjellen på liv og død. Jo lenger man venter med å gjøre noe for å bedre organtilgangen, desto større etterslep vil man opparbeide seg, og det vil bli svært vanskelig å få redusert ventetiden igjen. Hvor lenge må pasientene dette gjelder vente før det tas en beslutning og hva skal til før noen klarer å ta en avgjørelse?   

LNT mener pasientene har ventet lenge nok. Ja til cDCD nå!  

Hva DU kan gjøre? Vi kjemper hver dag for at cDCD skal innføres i Norge. Sammen må vi vise beslutningstakerne hvor mye dette haster. Vil du hjelpe til? Signer underskriftskampanjen vår her! Din stemme teller.


Jon Anker Lisberg Sarpebakken, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jon Anker Lisberg Sarpebakken, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )