JA til gang- og sykkelvei i Ersfjordbotn

E90C89E0-D0B9-439E-87F0-2E347B012DD8.jpeg
Ersfjordeidet er et fantastisk samlings- og aktivitetsområde for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Tilrettelagt for organisert idrett og egenorganisert aktivitet, profesjonelle utøvelser og barnelek. Her er idrettsarena, kunstgressbane, skiløyper, klubbhus og skatepark. Det beste utgangspunktet for flere turløyper og fjellturer. Her ligger bygdehuset hvor vi samles til
aktiviteter og feiringer. Utkikkspunkt med nydelig utsikt som trekker både oss som bor her, besøk fra byen og en voksende gruppe turister. Ungene våre samles her til trening og lek. Skolen og SFO bruker området og de fine fasilitetene mye og det går jevnlig grupper av barn i bakken mellom skolen og Ersfjordeiet. Dette er også skolevei for flere unger!


Vi går langs en kommunal vei uten fortau, gang-, sykkelvei, eller andre måter å skille de gående og syklende fra veien og trafikken. Trafikken øker og vi ser stadig flere leiebiler og busser i bakken. Dette er en farlig veistrekning der risikoen øker med hver nye gjest til bygda vår. Her ferdes ungene våre!

Vi trenger gang- og sykkelvei!
Vi trenger politisk vilje og kommunalt ansvar!
Vi trenger trygg vei opp til Ersfjordeiet!

 


arbeidsgruppen for trafikksikkerhet i Ersfjordbotn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at arbeidsgruppen for trafikksikkerhet i Ersfjordbotn kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook