Ja til firedagers skole for 1. og 2. klasse i Evje og Hornnes kommune

Ønsker du å beholde firedagers skoleuke for 1. og 2. klasse i Evje og Hornnes kommune? Har du barn som etter hvert skal begynne på skolen? Eller er dine egne barn ferdig med småskolen, men du har barnebarn eller nevøer og nieser som skal på skolen etter hvert? Kanskje har du ikke barn selv, men husker tilbake på onsdagsfri som et fint minne? Uansett bakgrunnen din, ønsker vi at du er med og signerer dette oppropet til å beholde firedagers skoleuke i kommunen vår.

Litt kort informasjon:
På kommunestyremøtet 12. november 2020 ble det besluttet at foreldre med barn fra fire til syv år skulle få delta i en undersøkelse om fire eller femdagers skoleuke for 1. og 2. klasse. 27. januar i år sendte kommunen ut spørreundersøkelsen på mail. Det kom ingen informasjon i forkant, ei var det alle som mottok undersøkelsen. Kommunestyremøtet skal avgjøre saken i mars. Vi reagerer hvis de folkevalgte ikke velger å høre på innbyggerne i bygda vår. Vi vet det er mange flere som ønsker å få gitt sin stemme og vi vil med dette gi innbyggerne i Evje og Hornnes kommune mulighet til å være med å signere for firedagers skoleuke! 

Hvorfor velge firedagers skoleuke?
• Forskning viser ingen forskjell på læringsutbyttet ved fire eller femdagers skoleuke
• Firedagers gir større valgfrihet til familiene
• Firedagers skoleuke gir barna en mulighet til å få en pause midt i uka. En dag til lek. En dag uten faste rammer. En dag familiene selv kan styre over ut fra hvert enkelt barn sitt behov.
• Firedagers skole gir økt relasjonsbygging og mulighet for mer kvalitetstid med familie.
• Firedagers gir en roligere overgang fra barnehage til skole, kan være med på å forhindre at ungene blir skoleleie.
• Ved femdagers vil flere måtte ta i bruk SFO for å få hverdag med jobb og skole til å gå opp, og økt bruk av SFO gir økte utgifter. I tillegg er det ennå stor usikkerhet omkring busstilbud ved bruk av SFO. 


Lene Tallaksen og Heidi Kallhovd    Kontakt personen bak underskriftskampanjen