Ja til bokhandel på Campus Kronstad

Vi som har signert dette oppropet ønsker å bevare bokhandel på campus Kronstad (Høgskulen på Vestlandet).