Ja til å videreføre hjemmel til gynekolog på Lillehammer

Gynekologi.jpgDr. Arild Tandberg går av med pensjon i juni etter å ha drevet spesialistpraksis i mange år. Helse Sør-Øst mener at det ikke er behov for å videreføre denne praksisen. Det må vi som kvinner si oss uenig i.
Dette er en avtalepraksis som får tilskudd slik at pasienter betaler kun en egenandel.
En slik praksis bør videreføres slik at tusenvis av kvinner fortsatt kan få et godt offentlig tilbud, til redusert pris.

Gynekologer kan hjelpe til med flere problemstillinger gjennom hele kvinnens liv, og de gjør også ultralyd av livmor og eggstokker, noe som ofte er aktuelt å undersøke.
Hjelp oss å påvirke slik at vi kan få videreført praksisen ved å underskrive dette oppropet.

Facebook