Støttekampanje for Institut "Dr. Simo Milošević" Igalo.

Institutt1.jpg

Dette er en kampanje til støtte for de ansattes kamp for videre drift og en trygg framtid for Institut "Dr. Simo Milošević" Igalo.
Alle som har hatt behandlingsopphold i Igalo kjenner instituttets helsebringende verdi, og kanskje kan denne kampanjen bidra til at vi også i framtiden kan få være gjester ved instituttet.
Men først og fremst handler det om sikre Montenegros egne innbyggere et godt og velfungerende behandlingstilbud, og ikke minst trygge hverdagen til alle våre gjestfrie venner som har sin arbeidsplass ved instituttet.
Kampanjen er opprettet i samarbeid med fagforbundets leder ved instituttet, Marija Obradović, og overlevering av underskriftene vil skje i samarbeid med henne. 

Bakgrunn
- Institut "Dr. Simo Milošević" Igalo er en institusjon med blandet eierskap. Majoritetseier er delstaten Montenegro.
Over en lengre periode har det ikke blitt investert tilstrekkelig i instituttet. Dermed har den økonomiske situasjonen forverret seg. Det mangler midler til normal utvikling av arbeidsprosessen, og de ansatte har ennå ikke fått lønn for desember og januar. Arbeiderne frykter et mulig salg av statlige aksjer og en privatisering av instituttet.
Dette medfører en risiko for at instituttet blir gjort om til et turistanlegg, i stedet for en videreføring av dagens drift.
Derfor går de ansatte i instituttet, med fagforbundet i spissen, for at instituttet forblir Statens eiendom og at det videre lages en strategisk utviklingsplan.
Det ble sendt inn et initiativ til Montenegros parlament, for å starte en diskusjon om situasjonen på Igalo-instituttet, fordi dette er en institusjon av strategisk betydning. For å innfri kravene om en slik prosess, var det nødvendig å samle inn minst 6000 støtteunderskrifter. Så langt har rundt 8000 innbyggere i Montenegro signert oppropet! Ifølge den nye modellen kan innbyggerne gjennom en begjæring påvirke endringer i enkelte lover. Og takket være underskriftene som er samlet inn så langt, vil en løsning av problemet med Institut "Dr Simo Milošević" Igalo være et av hovedtemaene for komiteen for helse, arbeidskraft og sosial velferd i Montenegros parlament. Vårt mål er å få størst mulig støtte, samt å inkludere de utøvende og lovgivende myndigheter i Montenegro – slik at de kan finne den best mulige løsningen for instituttet.
All form for støtte er velkommen.