Ingen skal kastes på gata!

 

I Oslo er det bydeler som lar bolig regnes som en del av formuen når de vurderer om familier har rett på sosialhjelp. Det betyr at boligeiere som vanligvis klarer seg selv økonomisk, men som nå sliter med tsunamien av dyr strøm, dyr mat, og høyere renter, blir pålagt å selge boligen sin før de kan få økonomisk hjelp.

Dette medvirker til at familier settes på gata, blir presset inn på et dyrt og dårlig regulert utleiemarked, eller over i kommunale boliger. Mange av disse familiene klarer seg vanligvis fint på egenhånd. Nå trenger de hjelp til å klare seg gjennom en kriseperiode, og kravene som stilles for å motta hjelpen vil for mange gjøre det svært vanskelig å komme inn på boligmarkedet igjen. Å forlate hus og hjem når ting allerede er vanskelig, og å måtte leve av egenkapitalen så man ikke kommer tilbake på boligmarkedet senere, er alt vi som samfunn byr dem.

Vi i Partiet Sentrum mener Byrådet bør gi klar beskjed til alle bydeler om at det ikke er akseptabelt å regne bolig inn under formuen når rett til sosialhjelp skal vurderes. Ingen skal måtte kastes på gata for å bli mette i vinter!Logo_jpg.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Partiet Sentrum Oslo fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...