Ingen 4. vaksine før alle har fått 1!

Neitil4vaksinesmaltekst1.jpgFolkeopprop til politikere og helsebyråkrater:

Nei til 4. vaksine før alle har fått 1

Vi mener det er dypt urettferdig at de rike landene skal begynne med 4. vaksinedose for friske borgere før alle i verden har fått tilbud om én vaksinedose. Det er også det eneste fornuftige for vår egen del fordi vi må få has på pandemien sammen - ingen er trygge før alle er trygge. 

Vi vil at politikerne våre gjør prioriteringer på denne bakgrunnen i det videre arbeidet mot pandemien. Vi trenger din støtte for å bli hørt.

Milliardærene har hatt en fantastisk pandemi

I følge Oxfams rapport «Inequallity kills», lansert 17.01.2022, har ulikheten mellom folk vokst mer enn noen gang under koronapandemien. Det er grotesk å lese om talleksemplene:

  • Formuen til verdens 10 rikeste har økt mer under pandemien enn de siste 14 årene til sammen.
  • Disse ti rikeste har 6 ganger mer kapital enn det de 40% fattigste i verden (3,1 milliarder mennesker).
  • Om de ti rikeste i verden tapte 99,99% av formuen ville de fortsatt være rikere enn 99% av verdens befolkning.

Oppsummeringen til Oxfams leder, Gabriela Bucher, er at milliardærene har hatt en fantastisk pandemi.

Skjevdistribusjonen av vaksiner har særlig trigget veksten i ulikhet

Det som særlig har trigget den dramatiske veksten i ulikhet under pandemien, er ifølge Oxfam, skjevdistribusjonen av vaksiner. Per januar 2022 er 9,4 milliarder doser blitt distribuert, men hele 85% av Afrikas befolkning har ikke fått ett stikk. I folkerike Nigeria har 3% fått første vaksine. De rike lands håndtering av legemiddelbransjen med sine monopoler og milliardærer er en grunn til skjevfordelingen. De rike lands grådighet og hamstring en annen. Når de rike landene har fått satt sine stikk nummer to og stadig flere nummer tre, gir de bort overskuddet fra hamstringen, men da er holdbarheten i ferd med å løpe ut og mange doser må kastes.

Nå er det andres tur til å forsyne seg

Tidenes kanskje mest dramatiske vekst i ulikhet skjer nå, rett foran øynene våre. Vi er takknemlig for vaksinene vi har fått. Men nå er det nok for en stund. Nå kan andre få slippe til før vi forsyner oss enda en gang.  Er vi vaksinemotstandere? Nei, tvert imot. Vi er så sterke tilhengere av vaksine at vi vil at alle skal få reell mulighet til å få den. Da må vi vente med vår 4. vaksine til alle har fått 1.

Ingen er trygge før alle er trygge

I tillegg til at skjevfordelingen er dypt urettferdig er den også uklok og lite rasjonell. Pandemien er global og krever globale løsninger. Det hjelper ikke at en relativt liten del av oss er tilnærmet 100% beskyttet når store deler av verden er nesten helt ubeskyttet. Veien til en hverdag uten smitteverntiltak går via global vaksinering. Ingen er trygge før alle er trygge.

Les også: WHO-sjef Tedros advarer mot å tro at omikron blir den siste coronavarianten.

Målet for oppropet

Målet for oppropet er å samle inn så mange underskrifter som mulig for å utfordre våre politikere til å gjøre noe med denne himmelropende urettferdigheten, og gi dem moralsk og demokratisk støtte til å prioritere vaksine nummer en til alle i verden.   

Takk for at du signerer og deler med dine venner!

Initiativtakere

Initiativtakere til dette oppropet er Tor Martin Synnes, Heidi Sofiedahl og Hilde Marie Movafagh.


Tor Martin Synnes, Heidi Sofiedahl og Hilde Marie Movafagh    Kontakt personen bak underskriftskampanjen