Ikke ta fra oss biblioteket!

Et fakultet bør ha et eget bibliotek der hvor studentene oppholder seg.

Dersom det ikke kommer reaksjoner vil Psykologisk Fakultet miste biblioteket i Bjørn Christansens Hus. Konsekvensene av å legge ned biblioteksdriften og flytte det til lokaler under det samfunnsvitenskaplige er ikke kun et betydelig faglig og sosialt tap for studentene og de ansatte. Vi mener også det truer fakultets selvstendighet og uavhengighet.

Skriv under og del om du ønsker å beholde biblioteket.

Oppropet er en appell til universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og ledelsen forøvrig om å lytte til studentene, de akademisk ansatte og bibliotekarene. Vi bør involveres i beslutninger som angår oss i demokratiske prosesser.

Katarsis skriver: "Ifølge de føringene og signalene Belsvik har fått, så virker en sammenslåing veldig sannsynlig om ingen går imot prosessen." Dette kan skje allerede i 2018.

Les mer her: https://katarsisuib.no/mister-biblioteket/