Ikke legg ned våre lokale barnehager!

Det er foreslått nedleggelse av fire barnehager i bydelen, to av disse på Bøler, en på Bogerud og en på Manglerud. Barna ved Nøklevann og Bøler barnehage og Rustad gård barnehage (Treskeveien barnehage er planlagt reduseres med 12 plasser) er forespeilet oppstart i Skullerudbakken barnehage, som medfører lenger reisevei, mer stress og mindre tid hjemme. 

i tillegg vil antallet som fraktes med bil til og fra barnehagen øke betraktelig. Luftkvaliteten vil bli dårligere og trafikken i nærheten av Skullerudbakken barnehage vil bli tettere. 

Forslaget er foreslått på bakgrunn av økonomi, slitte barnehager og reduksjon i antall ledere. 

12.12 skal det stemmes i bydeladministrasjonen og vi håper politikerne vil høre på foreldre og la barnehagene forbli åpne. Det er viktig at politikerne forstår hvilken innvirkning dette har på foreldre og barns liv med tanke på å få hverdagslogistikken til å gå opp, ha mulighet til å vokse opp og gå i barnehage i nærmiljøet, danne relasjoner før skolestart og slippe lang reisevei. 

Den foreslåtte nedleggingen av den nevnte barnehagene er ikke i tråd med byrådets forslag til budsjettet 2020. Der står det at "det gis rom for å avvikle midlertidige barnehager og mindre, uhensiktsmessige barnehager".Det kan du lese mer om på Oslo Kommune sin sider.

Din underskrift vil gi et kraftig signal til bydelspolitikerne at dette vil være svært uheldig for svært mange.