Hunsfoss skole må ikke legges ned!

Det foreslås som kjent å legge ned Hunsfoss og Samkom skole for å spare penger. Hva med nærmiljø, trygg skolevei og forutsigbar kommuneplanlegging? I fjor ble det vedtatt å sette av 40 millioner kr til oppussing av Hunsfoss skole. Nå kommer kontrabeskjeden. Denne saken er dermed også prinsipielt viktig, da vi som innbyggere må kunne forholde oss til de vedtak som fattes.

Skolen skal være en trygg arena for alle barn. Dette skaper vi blant annet gjennom lokal tilhørighet, gode nettverk, samt trygg og kort skolevei. En eventuell nedleggelse innebærer åpenbart at etablerte skoleklasser rives opp.

Det er også grunn til å spørre seg hvorvidt dette vil være økonomisk bærekraftig; de andre skolene må bygges ut og rustes opp for å ta i mot det økte elevtallet. Flere blir avhengige av skolebuss eller privatbil for å komme seg til skolen. Dette koster, og det belaster miljøet.

Er dette en politikk kommunen ønsker å stå inne for?

Signèr og del!Hunsfoss_Skole.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sigurd Eliassen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...