HSØ må opprettholde tilbudet om intravenøsbehandling av smertepasienter

En av de mest anerkjente smerteklinikkene i landet, Smertemedisinsk institutt, mister refusjonsrettigheter da HSØ nekter å la andre avtalespesialister videreføre arbeidet når klinikkens to ledende anestesileger pensjonerer seg.

Vi krever at HSØ snarest tildeler de ledige avtalespesialist-hjemlene til anestesileger slik at tilbudet om intravenøsbehandling med blokkader opprettholdes. Denne behandlingen er helt avgjørende for livskvaliteten til de hardest rammede smertepasientene.

Mange forteller at de har så god effekt av den kontinuerlige behandlingen, at bruken av opioider kan reduseres kraftig, og til og med tidvis kuttes helt ut. Uten avtalehjemler blir tilbudet helprivat, noe de færreste vil ha råd til.

Å tro at en biopsykososial tilnærming (at det stort sett sitter mellom ørene) er løsningen for denne gruppa, er rett og slett kunnskapsløst.

Tilbudet om intravenøs behandling med blokkader må utvides til hele landet.

 


Ann-Kristin Grødahl, FB gruppa Kroniske smerter Norge    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ann-Kristin Grødahl, FB gruppa Kroniske smerter Norge fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...