Heradsbygda Hundepark

Dette dokumentet er sendt til Ringerike kommunestyre, med ordfører. Vil du ha en hundepark i Heradsbygda, bak Coop Extra?

Da håper jeg du leser dette dokumentet. Er du enig, så skynd deg å skriv under, så vil kommunestyret få underskrifter før kommunestyremøtet den 23. juni. 

 

Heradsbygda tirsdag 31. mai 2022  Til kommunestyret i Ringerike kommune Her kommer et ønske og visjoner om å etablere Heradsbygda Hundepark 

Hvem

Heradsbygda Hundeparklag vil bli et lag med medlemmer fra Heradsbygda og omegn. Laget vil ha stiftelsesmøte den 9. juni 2022 Laget vil være avhengig av at Ringerike kommune er villig til å være med på de ønskene som laget har for bygdas innbyggere i alle generasjoner, og for hunder i bygda. 

Hvor

Heradsbygda Hundeparklag vil jobbe for at det skal etableres inngjerdet hundepark på friluftsområdet bak Coop Extra i Heradsbygda, eiet av Ringerike kommune. Dette området var tidligere i bruk av bygdas innbyggere, mest av barn, men de siste ti til femten årene, har området ligget brakk. Det er grodd igjen, og fotballmål, ball-nett og sandkasse er forfallent og ikke et hyggelig syn. Området har blitt en glemt bakevje. Kanskje fordi det er opparbeidet andre arenaer med rom for både ballspill og aking, som for eksempel at det har kommet ball-binge på Helgerud skole og akebakker i samme område.  Dette området kunne vært et vakkert rehabiliteringssted for bygdas innbyggere, om det hadde blitt utarbeidet en inngjerdet park, hvor hunder kan få løpe fritt, og folk kan møtes i uformelle, spontane møter. Området bak Coop Extra har flere lyskastere, som nå står litt på skjeve, men som allikevel står og kaster lys om kveldene, over et område som per i dag, overhodet ikke er i bruk av noen. Disse lyskastermastene må rettes litt opp, og området kunne med enkle midler, som et gjerde, 120 cm høyt og noen sittekrakker og en port, blitt en fantastisk hundepark, og et sosialt møtested for bygdas innbyggere. I og med at det er lys her allerede, vil dette være en samlingsplass hele året, og både dag og kveld. Her kan man ta med hunden, ta med termosen med kaffe og la hundene får bruke kroppen sin fullt ut, samtidig som man har det sosialt med andre mennesker i bygda. En slik park er noe som fremmer både fysisk og psykisk helse, forebygger ensomhet og forener mennesker på tvers av generasjoner. Parken vil være til for alle, ikke bare for de som har hund, men også for de som kanskje ikke kan eie en egen hund, fordi de bor i borettslag, og som vil ha glede av å komme til parken for å bli kjent med hunder. Veldig mange barn som bor i borettslag, og ikke har lov til å ha hund, ønsker seg hund. Initiativtaker til dette prosjektet vet det, fordi hun treffer mange barn på sine turer på gangveiene i bygda, når hun går med hunene i bånd. Ofte vil barna både klappe hundene, gå litt med hundene i bånd, og snakke med de.  Mange eldre ønsker seg også hund, men velger å ikke ha det, i redsel for at helsa ikke skal holde ut hundens levetid. En slik park vil også være til glede for eldre som kan komme og være med hunder og hundeeiere. Parken vil også være til for de som bare ønsker å treffe andre folk, uten å måtte planlegge eller invitere eller be om å bli invitert. Et sted å gå til, hvis man sitter hjemme og ikke har noe å finne på. Et alternativ til TV, sosiale medier og dataspill.  

Hvorfor

I Heradsbygda er det mange hundeeiere som savner et sted å slippe hunden løs, slik at den får brukt energi og løpt og brukt kroppen sin. Mange går turer med hundene sine på gangveier og i skogene rundt Heradsbygda, men båndtvang i store deler av året, gjør at hundene ikke får beveget seg tilstrekkelig. Noe som ikke er helsemessig bra for hundene. Uten dokumentasjon, - diabetes blant hunder har de siste årene økt, fordi hundene ikke får beveget seg tilstrekkelig når de går i bånd. I tillegg til at en slik park er helsebringende både fysisk og psykisk for hunder, er det også det samme for hundeeiere, i og med at en hundepark er en sosial arena i nærmiljøet, hvor man treffer andre mennesker med samme interesse på tvers av alder, skjønn, etnisitet, religion, politikk, sosial status etc. Heradsbygda har per i dag ingen arena, hvor mennesker kan treffes til spontane og uformelle, mellommenneskelige møter. En slik parke vil være nettopp det, og føre til at folk blir kjent, noe som igjen fører til botrivsle og trygghet i bygda.  

Hvordan

Heradsbygda Hundeparklag vil stifte sitt lag i juni 2022, og laget vil bli registrert i Brønnøysundregisteret. Initiativtaker til stiftelsen er Wenche Mosengen Nilsen, som har to hunder, og som bor i nærhet av området hvor parken er ønsket.Laget skal baseres på at bygdas innbyggere melder seg inn, og betaler en liten årskontingent for at laget skal kunne være registrert i Brønnøysund. Laget og drift av parken skal være tuftet på frivillighet,-  en ressurssterk gruppe med dugnadsånd og stå-på-vilje for å få på plass en park, og drive den videre på frivillig basis. Med registrering i frivillighetsregisteret i Brønnøysund vil laget ha mulighet til å kunne få tildelt økonomisk støtte fra fond, legat og stiftelser som støtter nærmiljøarenaer.  

Når

Heradsbygda Hundeparklag vil jobbe målrettet mot at parken skal være ferdig utarbeidet i løpet av sommeren 2023. Vi håper at vi ved velvillighet fra Ringerike kommune, til både å få bruke området til hundepark, og ved hjelp av støtte til nærmiljøanlegg, kan få satt i gang arbeidet allerede sommer/høst 2022.  

Fremkommelighet og parkering

Heradsbygda Hundepark er i første omgang ment for bygdas innbyggere, som alle vil ha rimelig gåavstand til parken, både fra øvre og nedre del av bygda. Om det kommer folk utenfra, med bil, er det parkeringsmuligheter på pendlerparkering som ligger ved RV 7, cirka 200 meter fra parken.  

Budjsett

Det er foreløpig ikke tegnet et budsjett for det som trenges å kjøpes inn i parken, men alt arbeid skal være basert på frivillighet fra bygdas innbyggere og Heradsbygda Hundeparklag sine medlemmer.  Det er målt ut at det trenges cirka 500 meter med gjerde, samt at det ønskes at det settes opp type parkbord med krakker på fire steder i området. Det er også ønskelig etterhvert at vi får bygget en gapahuk i området, men dette er noe vi ser på senere, når alt det andre er på plass.  

Fremdrift av planer og Økonomi

Heradsbygda Hundeparklag ber Ringerike kommunestyre om å ta opp denne saken i kommunestyremøte den 23. juni 2022, og at kommunestyret fatter vedtak på om en slik park kan etableres under de forutsetninger som her er gitt. Det bes også om at kommunestyret i samme møtet, vurderer om de kan støtte prosjektet med penger til dette nærmiljøanlegget, og sette en sum hva de kan støtte med, om prosjektet skulle bli en realitet. En eventuell økonomisk støtte fra kommunen, utbetales ikke på forhånd, men kun hvis det blir vedtatt at parken kan utarbeides, og kun hvis parken blir etablert ved hjelp av dugnad. 

Dugnad

Visjonen er at bygdas innbyggere midler er seg inn i Heradsbygda Hundeparklag, og at de via dugnad, er med å utarbeide parken. Dugnad vil bestå i å rydde området for kratt og ugress. Trær skal stå, for å kaste skygge på dagtid, da jo dette er viktig når sola skinner. Etter at området er ryddet, skal gjerde settes ned, og parkmøbler bygges. Det vil bli sendt et anbudsspørsmål til lokale firmaer, med tilbud på gjerdenetting, flettet 120 cm, gjerdestolper, porter og annet som trenges for å sette ned et stabilt gjerde. Det vil bli undersøkt priser på materialer som parkmøbler kan bygges av.   

Behovsprøving

Det vil bli gjort en underskriftskampanje hvor dette dokumentet blir delt, slik at alle kan lese hva denne ideen går ut på, og etter det skrive under på om dette er noe de ønsker i bygda si. Resultat av underskriftskampanjen vil bli overlevert til ordfører Kirsten Orebråten, rundt den 20. juni. 

Medlemskonstnader

Det er en ide at parken skal være et lavterskeltilbud til alle bygdas innbyggere, men at så mange som mulig melder seg inn i Heradsbygda Hundeparklag og betaler en årskontingent på 200 kroner per familie, for at laget skal kunne være registrert i Brønnøysundregisteret, med alle de fordeler en slik registrering vil gi for laget.  

Hvorfor er hundepark viktig?

Slik lyder avsnitt i Folkehelsemeldingen fra 2019, hvor friområder for hund står beskrevet: «Dyrehold og kontakt med dyr kan verke positivt på sosial kapital gjennom auka fellesskapskjensle. Eigne hundeparkar kan og fungere som møteplass på tvers av generasjonar. I handlingsplanen for friluft oppmodar regjeringa kommunane til å leggje eigne områder til rette for trening/aktivitet med hund»  

 

Heradsbygda Hundeparklag vil glede seg over velvilje og samarbeidslyst fra Ringerike kommune i denne saken, og ser fram mot en trivelig og sunn møteplass for alle innbyggere og hunder i bygda vår.  

Det er et håp at både innbyggere i Heradsbygda, ordfører, politikere og næringslivet i kommunen, ser viktigheten av en slik arena, og at det gjennom velvillighet, dugnadsånd og samarbeidsvilje, sommeren 2023, vil stå en flott hundepark i Heradsbygda, til glede og fremme for både dyrevelferd og folkehelse.  

 

I vedlegg til kommunen, ligger det bilder av området bak Coop Extra, som er tatt i dag, den 31. mai 2022. Bildene dokumenterer et område som per nå, ikke er i bruk, men som kan bli et flott rekreasjonssted både for mennesker og dyr, gjennom et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. La oss heie på frivilligehetens år, 2022, og stå på sammen!  Hilsen initiativtaker Wenche Mosengen Nilsen


Wenche Mosengen Nilsen Heradsbygda Hundeparklag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Wenche Mosengen Nilsen Heradsbygda Hundeparklag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...