Hensyn til "utkantområder" i NKKs Utstillingsstrategi

er_2.jpgJeg ønsker å klargjøre at jeg har dyp respekt for arrangørene av hundeutstillinger og forstår den betydelige byrden de bærer. Jeg er fullt ut bevisst på den omfattende innsatsen som legges ned i planlegging og gjennomføring av slike arrangementer. Som arrangør av hundeutstillinger har Norsk Kennel Klubb (NKK) en særlig ansvarsbyrde. Dette kommer ikke bare til uttrykk gjennom NKKs egen formålsparagraf, der de forplikter seg til å ivareta "hundens og hundeholdets interesser i Norge", men også som portvokter av utstillingschampionatet i Norge, gjennom tildelingen av storcert.

Jeg verdsetter at NKKs Særkomité for utstilling viser åpenhet ved å forklare, gjennom en nyhetsartikkel på NKKs hjemmeside, årsakene til beslutningen om å avlyse utstillingen i Bergen i 2025. En kort oppsummering indikerer at årsakene er feilplasseringen av NKK Trondheim i pinsen, økonomiske hensyn, og Bergen, ifølge lederen av NKKs særkomité for utstilling, Roger Sjølstad, er Norges mest værutsatte by, noe som gjør det uønsket å arrangere utendørs utstillinger der.

Imidlertid synes denne forklaringen ikke å være tilstrekkelig. Særkomiteen uttrykker bekymring for fremtiden som utstillingssted for Bergen, delvis begrunnet i kostnadene ved å benytte Vestlandshallen. Jeg oppfordrer til å vurdere alternative tilnærminger, for eksempel å arrangere utstillinger delvis utendørs, slik det praktiseres i mindre værutsatte områder som Tromsø, Trondheim og Stavanger.

En potensiell tilbaketrekning av NKK fra Bergen kan få alvorlige konsekvenser for det lokale utstillingsmiljøet. Dette vil påvirke medlemmene som betaler kontingent og forventer at deres interesser ivaretas. Det vil også påvirke oppmøtetallene for lokale hundeklubber som søker å øke påmeldingene i helgen NKK er i byen. Dette vil også ha konsekvenser for lokalt personell, da det vil være færre som engasjerer seg som ringsekretærer, noe som potensielt vil øke kostnadene for fremtidige utstillinger i Bergen.

Hundeeiere og oppdrettere over hele landet fortjener et rettferdig og variert spekter av arrangementer som tar hensyn til regionale forskjeller. Jeg forstår at østlandet har bedre vær og en større befolkning, noe som gjenspeiles i antallet utstillinger der. Likevel nærmer det seg en kritisk smertegrense for utstillere i utkantområder som Bergen.

Hvis kostnadene ved å arrangere utstillinger i utkantområdene er en hindring, bør en diskusjon om revisjon av dagens storcert-system og utforskning av alternativer, inspirert av praksisen i våre naboland i Norden, finne sted så snart som mulig. Dette vil tillate NKK å redusere utgiftene knyttet til utstillinger og unngå diskusjoner om hvorvidt de virkelig ivaretar "hundens og hundeholdets interesser i Norge".

For la meg igjen klargjøre - Norge strekker seg lengre og er større enn Sandefjord.

Signer gjerne oppropet om du er enig, brevet blir sendt NKK med signaturene samlet her innen utgangen av januar 2024.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Emil Reiertsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...