Gratis immunterapi til alle kreftrammede

Vi ber om at alle kreftrammede skal få gratis immunterapimedisiner
på norske sykehus. I dag får f.eks. føflekkreftrammede slike medisiner
gratis, men ikke lungekreftrammede pga. en mener at det vil bli for
dyrt å gi også disse gratis immunterapimedisiner.
 
Immunterapimedisiner kan kanskje være med på å forlenge kreftrammedes
liv og gi dem en bedre helse. Mange har fått god hjelp av å få immunterapi.
 
Her er en artikkel som forteller litt om PD1-hemmere.