Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Bodøs ungdom trenger Gimle som ungdomshus  

Sigrid Bugge testamenterte hjemgården, «Bugge-gården» (senere kalt Gimle fritidssenter) vederlagsfritt til Bodø kommune med tanke på at ungdom skulle ha et aktivitetssenter. Bodø kommune la ned ungdomsaktiviteten på Gimle i 2021 under det påskudd at bygningsmassen var så dårlig at den ikke var mulig å redde. I Bodø Nu 4. oktober, og i AvisaNordland 8. oktober kommer det fram at Bodø kommune vil legge til rette for at Gimle-bygget skal gjøres om til boligformål. Det er altså mulig å bruke bygget likevel.  

Det er fint at musikkinteressert ungdom har fått bedre lokaler på Svømmehallen, og at kulturelt interessert og organisert ungdom har fått et tilbud på Stormen. Bodø sentrum har likevel per. i dag ingen ungdomsklubb eller ungdomshus for uorganisert ungdom. Tidligere hadde de i tillegg til Gimle, Taket i glasshuset, som ble lagt ned før Stormen ble bygd, med begrunnelse at denne aktiviteten skulle inn der. Dette har ikke kommet på plass.  

Gimle-bygget ligger der ungdom ferdes, ved skateparken, fotballbanene, sentrum og Bankgata skole. Rundt år 2000 hadde Gimle 5-6 åpne kvelder i uka, der 2 kvelder var diskotek, resten var aktivitetskvelder med biljard, spill, kino, karaoke, konserter osv. Gimle var åpen i skolens lunsjpause og på ettermiddagstid, for sosialt samvær og skolearbeid. Det var voksne ungdomsarbeidere og fagarbeidere til stede, et tverrfaglig team som var viktige støttespillere for mange. Det var også juniorklubb for barn på mellomtrinnet en dag i uka, og Gimle var en viktig integreringsarena for unge mennesker. Alt var gratis.  

Det eneste ungdomstilbudet som har noe av dette i seg i sentrum av Bodø i dag, er et nyoppstartet tilbud på Sinus der det nå skal være en ungdomskafe en gang i uken.  All ære til ansatte på Sinus som tok dette på strak arm etter forespørsel fra politiet, kommunen og utekontakten, ifølge en avisartikkel i Bodø Nu 18. september. Dette er likevel ikke det samme som et eget ungdomshus/ungdomsklubb der ungdom kan få tilhørighet.  

Under pandemien ble det tydelig at Bodø hadde et ungdomsmiljø ute av kontroll. Det var stadig bråk og uroligheter i Glasshuset som politiet måtte rydde opp i. Kampen om å beholde Gimle som ungdomshus har stått gjennom flere år, nettopp for å unngå dette. Forebygging vil alltid være bedre enn å skulle følge opp i etterkant når det allerede har gått galt. Mange års erfaring har vist at ungdomsklubber og ungdomshus gir god forebygging mot psykisk uhelse, rus og utenforskap, man tenker altså helsefremmende ved å satse på det.  

Det er viktig at ungdom har et fast tilholdssted hvor de kan utvikle seg sammen i et miljø som er deres, slik som de gjorde det på Gimle. De har et behov for tilhørighet og samhold. Nå under den langvarige lærerstreiken i høst, kunne et slikt sted vært en perfekt arena for å møtes, slik at man ikke ble sittende alene den tiden skolen ikke ga et tilbud. En kveld på Sinus i uka er ikke nok. Gjennom streiken kom det også tydelig fram at det er mange ungdommer som sliter psykisk. Nå er det på tide at politikerne tar dette på alvor ved å gi uorganisert ungdom i Bodø sentrum tilbake et varig og godt tilbud, et tilbud som kan bidra til å forebygge psykisk uhelse, rus og utenforskap.  

Gimle ble i sin tid gitt byens ungdom. Hvordan kan Bodøs politikere ta det fra byens ungdom uten å gi et tilsvarende tilbud tilbake? Vi krever at Bodøs politikere gir Gimle tilbake! Det er ungdommenes hus! Kommunen må også gi nok penger til å få det satt i en slik stand at det blir attraktivt for ungdom å være der. Så må ungdommen selv få fylle det med sin identitet og sin aktivitet, slik de vil ha det.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mental Helse Bodø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...