Gangfelt mellom Helland øvre og Helland nedre barnehage. ( Misfjordvegen fv 160 )

IMG_4364.JPG.jpgFORELDRE KREVER GANGFELT

 

Fylkesveg 160 har Helland skule og Helland barnehage (avdeling øvre) på den eine sida, og Helland barnehage (avdeling nedre), idrettsplassen, kulturskulen og symjehallen på den andre sida. Kvar dag kryssar barn på veg til skule, barnehage og fritidsaktivitar denne vegen. Barnehagebarn må krysse vegen når dei går til faste turområde og på besøk til andre avdelingar, og skulebarn må krysse vegen på veg til kroppsøvingstimar og kulturtilbod i skuletida. Fylkesveg 160 manglar både overgangsfelt og god belysning der barna kryssar. Nyoppførte bustader og nyregulert industriområde har ført, og vil føre til, auka trafikk på strekninga.  


Vi krev trygg ferdsel for skule- og barnehage i Vestnes kommune, og fremjer difor krav om merka overgangsfelt og betre belysning knytt til overgangsfeltet. Vi oppmodar alle som støttar kravet til å signere dette oppropet.
 
Mvh FAU Helland barnehage og FAU Helland skule

FAU Helland barnehage Johnny Svensli    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU Helland barnehage Johnny Svensli kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

kysytään!-- Large modal -->