FRP ER ET PARTI SOM SPRER BRUNE HOLDNINGER, SIGNER, LIK OG DEL!

FRP ER ET PARTI SOM SPRER BRUNE HOLDNINGER, SIGNER, LIK OG DEL !

 FRP er et parti med brune holdninger, og sentrale personer i FRP har gjentatte ganger vist oss det.

Dette er også blitt påpekt av Stortingspolitiker Abid Raja.

Christian Tybring-Gjedde skrev i 2010 at ”vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler”,(https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/kaxkv/Drom-fra-Disneyland).

Et år senere skrev han en ny kronikk hvor han angrer noen av formuleringene, men gjentar at tidligere kronikk «står fjellstøtt politisk». Både Merkel, Cameron og Sarkozy har pekt på det samme som ham, at multikulturalismen har feilet, påstår han, (https://www.aftenposten.no/norge/i/jdyR0/Tybring-Gjedde-angrer-omstridt-kronikk).


I en artikkel fra 16.09.2019, skriver han at frp skal bli et nasjonalkonservativt parti, etter valgnederlaget. Han fnyser av begrepet flerkulturell og mener det er totalt misforstått å opphøye begrepet som en positiv verdi. Samtidig så sier han at globalisering er unaturlig, (https://www.tv2.no/a/10845292/)


Da Listhaug kom med sitt innlegg om at ”Norge ikke skal ta imot en eneste båtmigrant”, var Tybring-Gjedde raskt ut på banen med å slå fast at båtmigrantene er unge menn som burde bruke tiden sin på å bygge opp sine hjemland og at det slett ikke er mennesker som er på flukt fra krig eller forfølgelse.

Jon Helgheim er en annen sentral person som sprer brune holdninger. Han startet en kronerulling for det rasistiske nettstedet Resett, et nettsted for konspirasjonsteorier mot politikere, et nettsted som trykker innlegg fra Anders Behring Breiviks sympatisører og rasistiske hetskampanjer mot unge samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn, (https://www.dagbladet.no/kultur/siv-jensen-burde-avskjedige-ham-pa-dagen/71011304).

Han støtter Siv Jensen sitt begrep om at Norge snikislamiseres,(https://www.nettavisen.no/nyheter/frp-topp---gode-grunner-til-a-bruke-ordet-snikislamisering/3423848841.html).


Helgheim har en gjesteblogg med leder av Drammen Frps bystyregruppe og ordførerkandidat Ulf Erik Knudsen, som krever full stans i inntak av nye asylsøkere og flyktninger til Drammen. De skriver at en av samfunnets største utfordringer er økt belastning på velferdstjenestene grunnet høy innvandring. Lenge har politikere og media forsøkt å overtale befolkningen om at innvandring er berikende og lønnsomt. Tvert om er innvandring svært kostbart, samtidig som det fører med seg høyere kriminalitet og holdninger som truer våre frihetsverdier mener han, (https://www.ulf-erik.com/index.php).

En annen sentral politiker for FPR er Per-Willy Amundsen. Han sier at muslimer har lavest arbeidsdeltakelse og mener at kulturell bakgrunn har stor betydning for arbeidsdeltakelse. Religion påvirker også kultur, er hans ståsted,(https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/V06y3/frp-muslimer-har-daarligst-arbeidsdeltakelse).

Etter Erna Solberg sin nyttårstale i begynnelsen av 2019 oppfordret hun den norske befolkning om å få flere barn. Da kom Amundsen med utspillet om å kutte barnetrygden for familier etter barn nr 3. Men, for at hans statsministers intensjoner skulle bli oppfylt måtte det nesten bli anledning til å søke om dispensasjon for etnisk norske, altså hvite familier som får flere enn 3 barn, (https://www.dagsavisen.no/debatt/blendahvite-barn-1.1259956).

I tillegg gikk han inn for at den høyreekstreme rasisten Tommy Robinson skulle få asyl i Norge, (https://www.itromso.no/nyheter/2019/07/12/Per-Willy-Amundsen-mener-høyreradikal-aktivist-bør-få-asyl-i-Norge-19482470.ece).


Martine Tennholm, FPU formann i Troms, kalte Per Willy Amundsen sitt forslag om å begrense antall barn blant ikke-vestlige nordmenn som forkastelig, avskyelig og rasistisk, (https://www.itromso.no/nyheter/2019/01/15/Troms-FpU-formann-refser-Per-Willy-Amundsen-forslag-–-Forkastelig-avskyelig-og-rasistisk-18251255.ece).

Leder i Oslo FpU, Herman Fåne, er en annen som er kritisk til partiets politikk. Han mener Oslo Frp har feilbedømt velgerne i en moderne, ung hovedstad. Han sier til TV2 at han tror ikke vanlige velgere, folk flest, ikke liker innvandrere og har bilen nærmest sitt hjerte. Han ser ingen grunn til at Frp ikke skal være det største partiet blant innvandrere, men skjønner veldig godt at mange ikke vil stemme på dem når man har soloutspill med kritikk mot religion og er islamkritiske. «For meg er det veldig viktig at man dømmer folk for hvordan de er, og ikke hvilken tro de har», fortsetter han. (https://www.tv2.no/nyheter/10885723/?fbclid=IwAR0o5ZzBzIRn057Ot4mvYMSfRiBdWr5BcVlKkwz369QMPNcTEWQpOqoHF28)


Sylvi Listhaug har hatt svært mange drøye utspill og er kåret av Amnesty til å være den politikeren i Norge som bidrar til mest polarisering,(https://www.dagsavisen.no/innenriks/amnesty-utpeker-listhaug-som-nettversting-1.1579217)


Hennes innlegg om at Norge ikke skal ta imot en enste båtmigrant og at Leger uten grenser må stoppe sin hjelp i Middelhavet, var for drøy kost for de aller fleste av oss. Julie Brodtkorp, tidligere stabssjef for Erna Solberg, skrev i en artikkel at «en statsråd i Norges regjering senker sitt moralske kompass ned på havets bunn», (https://www.nrk.no/ytring/moralsk-havari-1.14684017).

 

Leder i FRP, Siv Jensen, har igjen dratt opp begrepet hun introduserte i 2009 om at Norge blir snikislamisert, etter at 3 muslimske kvinner ikke tok Kronprins Haakon i Hånden men heller bukket, under hans besøk i Al –Noor Islamic Centre, (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/vQbPVX/dette-er-snikislamisering).

Men å spille på rasisme er ikke noe nytt i Frp. Det såkalte "Mustafa-brevet" var et fabrikert brev som Carl I. Hagen dro fram i valgkampinnspurten av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987. Brevet var signert Mohammed Mustafa, en innvandrer fra Oslo, og handlet om hvordan Islam skulle ta over Norge. Muslimer kom til å gjøre Norge muslimsk og kirkene skulle erstattes av moskeer. Mustafa saksøkte Hagen og saken endte med forlik (https://no.wikipedia.org/wiki/Mustafa-brevet?fbclid=IwAR1VPjNj5UJtSNJ8NDY1ElVGPnOXR6iNCkTte9jIFAg0vTC2lDJkgV17N3M).

Abid Raja har rett i at FRP sprer brune holdninger. Det er farlig for det norske samfunnet og det er farlig for enkeltindivider. Det fører til mistenksomhet og utrygghet mellom folk, og konsekvensen er en legitimering av rasistiske holdninger i Norge.

Hvis du er enig med oss, signer, lik og del vår kampanje «FRP er et parti som sprer brune holdninger».

MVH,
Antirasistisk Front Stavanger

 


Antirasistisk Front Stavanger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Antirasistisk Front Stavanger kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook