Stopp raseringen av friområde på Flaen ved bygging av smådyrsenter

Artboard_2@4x.pngKommunen planlegger å bygge et 2000 kvadratmeters smådyrmottak midt i friområdet til et tett-bebygget nabolag på Kalbakken i Groruddalen. Vi naboer krever å beholde vår grønne lunge, og trygge gater for barna som leker her! Hjelp oss ved å signere dette oppropet!

Beboerne på Flaen protesterer mot byggeplaner på enda et friområde i Groruddalen. Planen er å bygge et stort smådyrsenter på en kommunal tomt som har vært friområde i flere mannsaldre: Tiltaket er godt, men stedet er feil.

Kommunen hadde disse forutsetningene ved valg av tomt:

1) Inn- og utkjøring direkte fra Trondheimsveiens rampe ved avkjøringen til Ammerud.

2) Nær kollektivtransport.

3) Et bygg som skulle passe godt inn i småhusbebyggelsen.

Resultatet:

1) Statens Vegvesen sa bestemt nei til tilknytning til RV 4, trafikken må gå på de trange nabolagsveiene og vil medfør økt trafikkfare.

2) Vi som daglig bruker den stadig overfylte t-banen til Vestli, er overbevist om at dyrevenner fra hele Sør-Norge ikke reiser kollektivt til Flaen med redde smådyr, men velger bil.

3) Bygget har stadig vokst i størrelse siden planene først ble lansert og blir nå nesten 2 000 kv.m., og er noe helt annet enn hva kommunens egen småhusplan krever for området.

Kommunens tomt har vært regulert til friområde og parkering siden 1969, og har vært benyttet av barn og voksne i generasjoner. Saken har mange likheter med planene om å bygge stor-fengsel på Bredtvetjordene like i nærheten. Vi kan ikke la enda en grønn lunge i Groruddalen bli rasert!

Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Groruddalen Miljøforum og Alnaelvas Venner lanserer nå et forslag om et landskapsvernområde langs Alnaelva der denne tomten inngår. Dette forslaget støttes av beboerne. Småhusbebyggelsen omgir tomten på tre kanter, Alnaelva utgjør den fjerde kanten.

Tomten er ikke bare rekreasjonsområde for befolkningen. Den har også en mangfoldig fauna med et rikt dyreliv med bl.a. en etablert rådyrstamme, mange fugler og mye pollinerende insekter, inkludert rødlistet gresshumle. En eventuell utbygging her vil rasere naturmangfoldet.

Media har vist til minst 94 kommunale eiendommer i Oslo, som det ikke finnes planer for (Aftenposten 20.12.2020). Vi mener at det finnes mange tomter i Oslo og utenfor, som er bedre egnet enn tomten på Flaen.

Frem til 22.11.21 kan man også levere egen høringsuttalelse til Oslo kommune her https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021119830 

Interesserte kan få kopi av nabogruppas komplette høringsuttalelse i saken.

Kontaktinfo: Nabogruppe Flaen v/Pål Gleditsch, Karl Flods vei 29 A, 0953 Oslo,

tlf.: 917 44 466 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Møllerstua Borettslag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...