Vi som er for Fjord Motorpark

Quoted post

Gjest

#5

2013-04-13 00:03

Eller at en meget sjelden og utryddningstruet ugleart i Norge, Hubro, hekker i området der det skal bygges?

Replies


Gjest

#12 Re:

2013-04-13 18:58:48

#5: Gjest -

Fleire år siden me utreda konsekvensene for Hubroen i området, blei da konkludert med at området etter utbyggingen vil være mer egnet for Hubroen i og med att den da får åpne områder å jakte i av ornitologer me hadde kontakt med.


Gjest

#118 Re:

2015-09-22 14:54:37

#5: Gjest -  

 den ugla må jo være deg det !

msl

#139 Re:

2016-02-12 21:13:13

#5: Gjest -  

 12 truede rødlistearter i området. Dette ødelegger for et unikt dyreliv. 

Samfunnsnytten er lik null når det kommer til forholdet til naturmangfoldloven