NEI TIL KUTT I MIDLER TIL BEHANDLINGSREISER


Gjest

/ #4 Behandlingsreiser

2012-11-04 17:25

Beste form for sunn samfunnsøkonomi er å øke antall behandlingsreiser og derved minske hyppigheten av innleggelser for de med kroniske sykdommer...